9IC
Series:
 • PDV
 • PS100
 • PSxxM
 • Pro Audio PTS
 • PSxx
 • Pro Audio PSP
 • PSxxL
 • PSL
 • EVA - Single
 • PSxxG
 • EWA - Single
 • PSM
 • DR
 • EWA - Dual
 • Pro Audio PTE
 • Pro Audio PTF
 • EVB - Dual
 • Pro Audio PTA
 • Pro Audio PTB
 • 448
 • Pro Audio PSL
 • Pro Audio PSM
 • BFA, Citec
 • Pro Audio PTL
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • Panasonic Electronic Components
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • TE Connectivity Passive Product
 • CTS Electrocomponents
 • Bourns Inc.
 • TT Electronics/BI
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
PTA1543-2010CIB103
PTA1543-2010CIB103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.05W, 1/20W Travel Range: 15mm Mounting Type: Through Hole

1,30000 US$

1211

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTB0143-2010BPB103
PTB0143-2010BPB103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

5,06000 US$

851

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTL01-15W0-103B1
PTL01-15W0-103B1
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.2W, 1/5W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

5,67000 US$

148

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTL01-15R0-103B1
PTL01-15R0-103B1
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.2W, 1/5W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

5,67000 US$

297

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTB0144-2010BPA103
PTB0144-2010BPA103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

6,21000 US$

341

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTF01-152A-103B2
PTF01-152A-103B2
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

7,07000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTA2043-2015DPB103
PTA2043-2015DPB103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.1W, 1/10W Travel Range: 20mm Mounting Type: Through Hole

1,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTA3043-2010CIB502
PTA3043-2010CIB502
Adjustment Type: Top Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.2W, 1/5W Travel Range: 30mm Mounting Type: Through Hole

1,51000 US$

1352

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTA4543-2015DPB103
PTA4543-2015DPB103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Travel Range: 45mm Mounting Type: Through Hole

1,51000 US$

1044

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTL30-15G1-103B1
PTL30-15G1-103B1
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.1W, 1/10W Travel Range: 30mm Mounting Type: Through Hole

2,33000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTL60-15G1-103B2
PTL60-15G1-103B2
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.2W, 1/5W Travel Range: 60mm Mounting Type: Through Hole

2,57000 US$

626

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTA3043-2010CIB103
PTA3043-2010CIB103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.2W, 1/5W Travel Range: 30mm Mounting Type: Through Hole

1,51000 US$

9603

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTF01-082T-103A2
PTF01-082T-103A2
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

4,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.500,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTF01-082T-103B2
PTF01-082T-103B2
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

4,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.500,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTF01-082T-104A2
PTF01-082T-104A2
Adjustment Type: Top Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

4,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.500,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTF01-082T-104B2
PTF01-082T-104B2
Adjustment Type: Top Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

4,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.500,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTS01-11L-104B2
PTS01-11L-104B2
Adjustment Type: Top Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Travel Range: 100mm Mounting Type: Through Hole

7,76550 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.795,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4271
4271
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Mounting Type: Through Hole

1,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTA4544-2015DPA103
PTA4544-2015DPA103
Adjustment Type: Top Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.06W Travel Range: 45mm Mounting Type: Through Hole

0,97200 US$

987

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 972,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PTE45-151A-203B1
PTE45-151A-203B1
Adjustment Type: Top Resistance: 20 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.2W, 1/5W Travel Range: 45mm Mounting Type: Through Hole

3,50201 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.078,61908 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail