9IC
Series:
 • AVE
 • Dividohm210
 • RSSD
 • Corrib280
 • 260
 • AVT
thêm dữ liệu
Mfr:
 • NTE Electronics, Inc
 • Vishay Huntington Electric Inc.
 • Vishay Sfernice
 • Ohmite
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
D25K5R0E
D25K5R0E
Adjustment Type: Slide Resistance: 5 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

8,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 153,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K10RE
D25K10RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 10 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

16,04000 US$

218

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,04000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K15RE
D25K15RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 15 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

9,29000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,29000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K200E
D25K200E
Adjustment Type: Slide Resistance: 200 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

12,18000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 158,34000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K20RE
D25K20RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 20 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

12,99600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 324,90000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K300E
D25K300E
Adjustment Type: Slide Resistance: 300 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

12,18000 US$

87

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 158,34000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K400E
D25K400E
Adjustment Type: Slide Resistance: 400 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

9,28818 US$

135

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,16998 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K1K5E
D25K1K5E
Adjustment Type: Slide Resistance: 1.5 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

9,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,20000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K50RE
D25K50RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 50 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

16,04000 US$

71

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,04000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K3R0E
D25K3R0E
Adjustment Type: Slide Resistance: 3 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

16,04000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,04000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D50K25RE
D50K25RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 25 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 50 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

19,78000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,78000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D50K100E
D50K100E
Adjustment Type: Slide Resistance: 100 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 50 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

19,78000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,78000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D50K10RE
D50K10RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 10 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 50 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

19,78000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,78000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D25K1R0E
D25K1R0E
Adjustment Type: Slide Resistance: 1 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 25 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

13,56800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 339,20000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D50K50RE
D50K50RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 50 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 50 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

19,78000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,78000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D100K50RE
D100K50RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 50 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 100 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

29,19000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,19000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D100K1K0E
D100K1K0E
Adjustment Type: Slide Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 100 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

29,19000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,19000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D100K10RE
D100K10RE
Adjustment Type: Slide Resistance: 10 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 100 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

32,49000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,49000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D100K1R0E
D100K1R0E
Adjustment Type: Slide Resistance: 1 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 100 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

33,28000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,28000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
D12K150E
D12K150E
Adjustment Type: Slide Resistance: 150 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 12 W Package / Case: Radial, 3 Lead, Tubular Mounting Type: Chassis Mount

9,24000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,72000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail