9IC
Series:
 • E
 • MicroTouch System DST2270DX
 • MicroTouch System SCT3250
 • MicroTouch System SCT7650EX
 • K
 • FT
 • MicroTouch PL Resistive
 • MicroTouch SCT3210
 • TP02
 • TP01
 • Multi-Touch System PCT2000PX
 • Multi-Touch System PCT2420PX
 • Multi-Touch System PCT2455PX
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advantech Corp
 • Adafruit Industries LLC
 • NKK Switches
 • TPK America LLC
 • Schurter Inc.
 • 3M Touch Systems
 • MikroElektronika
 • IRTouch Systems
 • Orient Display
 • DFRobot
 • 3M
 • Bergquist
 • Plazmo Industries
 • Newhaven Display Intl
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
FTAS00-104A5
FTAS00-104A5
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 10.4" (264.16mm) Interface: RS232, USB Length: 8.66" (219.96mm) Width: 0.083" (2.10mm) Height: 6.61" (167.90mm)

84,67000 US$

679

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 84,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-150A4
FTAS00-150A4
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 15" (380mm) Interface: 4-Wire Length: 12.91" (328.00mm) Width: 9.80" (248.92mm) Height: 0.083" (2.10mm)

125,16000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 125,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-104AV4
FTAS00-104AV4
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 10.4" (264.16mm) Interface: 4-Wire Length: 8.92" (226.57mm) Width: 7.21" (183.00mm) Height: 0.083" (2.10mm)

84,94000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 84,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-121A5
FTAS00-121A5
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 12.1" (307.34mm) Interface: RS232, USB Length: 9.94" (252.40mm) Width: 0.083" (2.10mm) Height: 7.50" (190.60mm)

102,14000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-150A5
FTAS00-150A5
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 15" (380mm) Interface: RS232, USB Length: 12.19" (309.50mm) Width: 0.083" (2.10mm) Height: 9.19" (233.50mm)

138,54000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 138,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-57AS4
FTAS00-57AS4
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 5.7" (144.78mm) Interface: 4-Wire Length: 4.76" (121.00mm) Width: 0.055" (1.40mm) Height: 3.61" (91.60mm)

47,40000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 47,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-65AS4
FTAS00-65AS4
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 6.5" (165.1mm) Interface: 4-Wire Length: 5.43" (138.00mm) Width: 0.055" (1.40mm) Height: 4.13" (105.00mm)

59,69000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS00-84AS4
FTAS00-84AS4
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 8.4" (213.36mm) Interface: 4-Wire Length: 6.95" (176.50mm) Width: 0.083" (2.10mm) Height: 5.33" (135.40mm)

64,47000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
333
333
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 3.2" (81.28mm) Interface: 4-Wire Length: 2.20" (55.88mm) Width: 2.75" (69.85mm) Height: 0.059" (1.50mm)

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MIKROE-241
MIKROE-241
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 2.8" (71.12mm) Interface: 4-Wire Length: 1.77" (45.00mm) Width: 0.055" (1.40mm) Height: 2.76" (70.00mm)

7,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FTAS225-57AN
FTAS225-57AN
Type: Resistive Diagonal Screen Size: 5.7" (144.78mm) Interface: RS232, USB Length: 4.80" (122.00mm) Width: 0.083" (2.10mm) Height: 3.62" (92.00mm)

59,69000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail