9IC
Mfr:
  • NTE Electronics, Inc
  • Adafruit Industries LLC
  • SparkFun Electronics
  • DFRobot
  • Seeed Technology Co., Ltd
thêm dữ liệu
Package:
  • Bag
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
415
415
Configuration: EL Tape Color: Aqua Size / Dimension: 3.28' (1m)

8,95000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
403
403
Configuration: EL Wire Color: Red Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
406
406
Configuration: EL Wire Color: Yellow Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
409
409
Configuration: EL Wire Color: Aqua Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
410
410
Configuration: EL Wire Color: White Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
625
625
Configuration: EL Panel Color: White Size / Dimension: 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)

13,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
405
405
Configuration: EL Wire Color: Orange Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

14,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
545
545
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Aqua Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
546
546
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: White Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
583
583
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Blue Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
585
585
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Yellow Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
586
586
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Orange Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
587
587
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Red Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
588
588
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Pink Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
633
633
Contents: Batteries, EL Strip, Inverter Configuration: EL Tape (Starter Pack) Color: Blue Size / Dimension: 3.28' (1m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
634
634
Contents: Batteries, EL Strip, Inverter Configuration: EL Tape (Starter Pack) Color: Green Size / Dimension: 3.28' (1m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
635
635
Contents: Batteries, EL Strip, Inverter Configuration: EL Tape (Starter Pack) Color: White Size / Dimension: 3.28' (1m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
675
675
Configuration: EL Wire (Welted) Color: Aqua Size / Dimension: 16.40' (5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
584
584
Contents: Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter Configuration: EL Wire (Starter Pack) Color: Green Size / Dimension: 8.2' (2.5m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
631
631
Contents: Batteries, EL Strip, Inverter Configuration: EL Tape (Starter Pack) Color: Red Size / Dimension: 3.28' (1m)

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail