9IC
Series:
 • LXMG1617A-12-6x
 • LXMG1618A-12-6x
 • LXMG1623-12-4x
 • LXMG1618-05-4x
 • LXMG1618-03-2x
 • LXM1617-12-6x
 • LXM1644-12-6x
 • LXMG1618-12-6x
 • LXMG1623-05-6x
 • LXM1612-05-xx
 • LXM1624-12-6x
 • LXM1617-03-2x
 • LXM1617-05-4x
 • LXM1623-12-4x
 • LXMG1624-12-6x
 • LXMG1617-05-4x
 • LXMG1618A-05-4x
 • LXMG1617A-05-6x
 • Centium
 • Ultraviolet UV-C Ballast
 • LXMG1621
 • LXMG1622
 • LXMG1612-12-xx
 • LXM1618-03-2x
 • LXM1618-05-4x
 • LXMG1617-12-4x
 • LXM1623-05-4x
 • LXMG1617A-05-2x
 • LXM1618-12-4x
 • LXMG1618A-03-2x
 • LXM1620
 • LXM1621
 • LXMG1644-12-6x
 • LXM1622
 • LXMG1643-12-6x
 • LXMG1618A-12-4x
 • LXMG1623-12-6x
 • LXM1612-12-xx
 • LXMG1617A-12-4x
 • LXMG1618-05-2x
 • LXM1617-12-4x
 • LXM1615-03-xx
 • LXMG1618-12-4x
 • LXMG1618-05-6x
 • LXM1626-12-6x
 • LXMG1623-05-4x
 • LXM1624-12-4x
 • LXM1617-05-2x
 • LXM1617-05-6x
 • LXM1623-12-6x
 • LXMG1617-05-2x
 • LXMG1618A-05-6x
 • LXM1618-12-6x
 • LXMG1615-03-xx
 • LXM1643-12-6x
 • CXA
 • PanelMatch
 • LXM1618-05-2x
 • LXMG1617-12-6x
 • LXM1618-05-6x
 • LXMG1617-05-6x
 • LXM1623-05-6x
 • LXMG1618A-05-2x
 • LXMG1617A-03-2x
 • LXMG1624-12-4x
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Philips Advance
 • Adafruit Industries LLC
 • Tamura
 • Taiyo Yuden
 • Microchip Technology
 • Microsemi Corporation
 • ISL Products International
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • NTE Electronics, Inc
 • Interlight
 • Kyocera International, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • TDK Corporation
 • JKL Components Corp.
 • Newhaven Display Intl
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
CXA-0454
CXA-0454
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 10.8 ~ 13.2V Output: 1700V Size / Dimension: 6.02" L x 0.85" W x 0.33" H (153mm x 21.5mm x 8.5mm) Mounting Type: Chassis Mount

33,84400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,84400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-L0605C-VJL
CXA-L0605C-VJL
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 4.75 ~ 5.25V Output: 1600V Size / Dimension: 3.76" L x 0.79" W x 0.31" H (95.5mm x 20mm x 8mm) Mounting Type: Chassis Mount

31,82200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,82200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-K0505-VJL
CXA-K0505-VJL
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 900V Size / Dimension: 3.43" L x 0.65" W x 0.25" H (87mm x 16.5mm x 6.3mm) Mounting Type: Chassis Mount

34,79000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-P1012B-NJL
CXA-P1012B-NJL
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 11.4 ~ 12.6V Output: 1500V Size / Dimension: 5.14" L x 0.81" W x 0.31" H (130.5mm x 20.5mm x 8mm) Mounting Type: Chassis Mount

31,97800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,97800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-L0612-VJL
CXA-L0612-VJL
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 1500V Size / Dimension: 3.76" L x 0.79" W x 0.31" H (95.5mm x 20mm x 8mm) Mounting Type: Chassis Mount

27,42000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-L0612A-VJL
CXA-L0612A-VJL
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 1800V Size / Dimension: 3.76" L x 0.79" W x 0.31" H (95.5mm x 20mm x 8mm) Mounting Type: Chassis Mount

31,32000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-L10A
CXA-L10A
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 5V Output: 900V Size / Dimension: 1.73" L x 0.83" W x 0.51" H (44mm x 21mm x 13mm) Mounting Type: Through Hole

31,85600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,85600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-L10L
CXA-L10L
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 900V Size / Dimension: 1.73" L x 0.83" W x 0.51" H (44mm x 21mm x 13mm) Mounting Type: Through Hole

36,79200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,79200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-M10A-L
CXA-M10A-L
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 5V Output: 1200V Size / Dimension: 2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm) Mounting Type: Through Hole

29,48200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,48200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-M10L-L
CXA-M10L-L
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 1200V Size / Dimension: 2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm) Mounting Type: Through Hole

19,79800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,79800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-M10M-L
CXA-M10M-L
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 24V Output: 1200V Size / Dimension: 2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm) Mounting Type: Through Hole

38,29400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,29400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-0547
CXA-0547
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 10.8 ~ 13.2V Output: 2100V Size / Dimension: 7.09" L x 1.47" W x 0.47" H (180mm x 37mm x 12mm) Mounting Type: Chassis Mount

26,73600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,73600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-P10A-P
CXA-P10A-P
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 5V Output: 1500V Size / Dimension: 2.20" L x 1.14" W x 0.59" H (56mm x 29mm x 15mm) Mounting Type: Through Hole

34,14400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,14400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-P10L-P
CXA-P10L-P
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 1500V Size / Dimension: 2.20" L x 1.14" W x 0.59" H (56mm x 29mm x 15mm) Mounting Type: Through Hole

37,06600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,06600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-P1212B-WJL
CXA-P1212B-WJL
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 1700V Size / Dimension: 6.02" L x 0.85" W x 0.33" H (153mm x 21.5mm x 8.5mm) Mounting Type: Chassis Mount

28,43400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,43400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CXA-P20L-L
CXA-P20L-L
Type: CCFL and UV Lamps Voltage - Input: 12V Output: 900V Size / Dimension: 2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm) Mounting Type: Through Hole

28,16200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,16200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
317
317
POCKET INVERTER EL WIRE 2-AA

4,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
564
564
POCKET INVERTER EL WIRE 4-AAA

9,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
832
832
POCKET INVERTER EL 12V SOUND-ACT

9,95000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
831
831
POCKET INVERTER EL 6V SOUND-ACT

9,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail