9IC
Series:
 • Mighty Mag
 • Mighty Cam
 • VIS-6000
 • iScope
 • Extech
 • VPI-1000
 • MIG
 • iVue
 • Super-Scope
 • Macro View
 • Macro Zoom
 • Ferret Lite
 • Cyclops
 • E-Z
 • i360
 • Micro Zoom
 • Macro Vue
 • SharpVue
 • FishFinder Plus
 • Ferret Pro
 • VS
 • Ferret Plus
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Jonard Tools
 • Greenlee Communications
 • Klein Tools, Inc.
 • O.C. White Co.
 • Triplett Test Equipment and Tools
 • FLIR Extech
 • Triplett
 • FLIR
 • Velab Co.
 • REED Instruments
 • PCE Instruments
 • TDK Corporation
 • Aven Tools
 • Three-In-One Enterprises Co., Ltd.
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
BR250
BR250
VIDEO INSPECTION SYSTEM

274,99000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 274,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR200
BR200
VIDEO INSPECTION SYSTEM

2.729,95360 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.729,95360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail