9IC
Series:
 • Mighty Mag
 • MicroMax Plus
 • NSW-30PF
 • KI6601
 • KI6600
 • MightyCam Eidos, SPZHT-135
 • SPZT-50
 • MightyCam Pro
 • Ergo-Zoom
 • AMP
 • SPZ-50PFM
 • DSZ-44
 • MightyCam
 • Weller
 • zipScope
 • DIGITUS
 • Cyclops
 • Mighty Scope ClearVue
 • NSW
 • MightyCam Eidos
 • DSZ-44, Gemscope
 • Mighty Scope
 • Pro-Zoom
 • Dino-Lite Edge
 • DSZ-44PF
 • Cyclops Micro
 • SPZH-135
 • SPZV-50
 • SSZ-30
 • iLoupe
 • Cyclops Macro
 • SPZV-50E
 • MicroVue
 • SharpVue
 • NSW-30P
 • DSZV-44, Gemscope
 • DSZ-44T
 • DSZV-44
 • A-Zoom
 • SPZ-50E
 • Volition
 • NSW-20
 • Dino-Lite
 • Mighty Scope HD
 • EdgePLUS
 • Prolite
 • DSZ-70PFL
 • DSZV-44, MightyCam Eidos
 • DSZT-70
 • SPZ-50
 • 703
 • MightyCam Eidos, SPZV-50
 • DSZ-44P
 • NSW-620
 • SPZHT-135
 • DSZ-70
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Jonard Tools
 • Greenlee Communications
 • Adafruit Industries LLC
 • Fiber Instrument Sales
 • Kingfisher International
 • O.C. White Co.
 • Dino-Lite
 • Chip Quik Inc.
 • Velab Co.
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • TPI (Test Products Int)
 • PCE Instruments
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Apex Tool Group
 • Assmann WSW Components
 • 3M
 • Aven Tools
 • Three-In-One Enterprises Co., Ltd.
 • Excelitas Technologies
 • Industrial Fiber Optics
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1061
1061
Type: Microscope, Digital Camera Type: Digital, CMOS Illumination: LED Interface: USB

2.131,39048 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.131,39048 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1276
1276
Type: Microscope, Digital Camera Type: 0.3MP Illumination: LED, White (8) Interface: Wi-Fi

1.151,07998 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.151,07998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1345
1345
Type: Microscope, Digital Camera Type: 1.3MP Illumination: LED, White (8) Interface: Composite

1.554,39736 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.554,39736 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
636
636
Type: Microscope, Digital Camera Type: 5MP Illumination: LED, White (8) Interface: USB

79,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
810
810
Type: Microscope, Portable Illumination: LED Working Distance: 4.00' (1.2m) Field of View: 1.00" ~ 4.00" (25.40mm ~ 101.60mm)

440,96000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 440,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail