9IC
Series:
 • OptiSight
 • M1210
 • T2505
 • Optivisor
 • OptiVue
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • Eclipse
 • ECG
 • Molex
 • Ideal-tek S.A.
 • iFixit
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • START International
 • Panduit Corp
 • Stanley
 • SparkFun Electronics
 • Aven Tools
 • Carson Optical
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
291
291
Type: Magnifier, Stand Magnification Range: 4x Lens Diameter: 2.50" (63.50mm)

6,00000 US$

61

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
145246-1
145246-1
MARLIN MAGNIFIER LENS / TABLE MA

33,30000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail