9IC
Series:
 • Thermofit 561A0
 • Thermofit 101A2
 • Thermofit 50367
 • Thermofit 222B1
 • Thermofit 322W2
 • Thermofit 222B0
 • Thermofit 463A0
 • Thermofit 262W0
 • Thermofit 224W0
 • Thermofit 101A0
 • Thermofit 222S1
 • HDBB
 • Thermofit 224W2
 • Thermofit 224W1
 • Thermofit 209W1
 • Thermofit 342A2
 • Thermofit 224W5
 • Thermofit 342A3
 • Thermofit 209W2
 • Thermofit 402A0
 • Thermofit 221A0
 • Thermofit 703A1
 • Thermofit 342A0
 • Thermofit 342A1
 • Thermofit 382W0
 • QAS
 • shrinkHOoP URHR
 • Thermofit 462A0
 • Thermofit 102A8
 • Thermofit 222D2
 • Thermofit 222D1
 • Thermofit 462A2
 • Thermofit 462A4
 • Thermofit 222D9
 • Thermofit 223W1
 • Thermofit 200W2
 • Thermofit 200W5
 • Thermofit 223W3
 • Thermofit 223W6
 • Thermofit 303A0
 • Thermofit 208W0
 • QSEC
 • Thermofit 202K1
 • Thermofit 243A0
 • Thermofit 202K2
 • Thermofit 220A0
 • TC
 • Thermofit 451A1
 • Thermofit 002A011
 • Thermofit 220A3
 • Thermofit 602A012
 • Thermofit 228A0
 • Thermofit 205A1
 • Thermofit 341A1
 • Thermofit 341A0
 • Thermofit 362W0
 • Thermofit 322B8
 • Thermofit 362W2
 • Pan-Shrink WET-SHRINK HSEC
 • Thermofit 202D1
 • Thermofit 502A8
 • Thermofit 202D2
 • Thermofit 264W0
 • Pan-Shrink WET-SHRINK HSECFR
 • Thermofit 202D9
 • Thermofit 203W3
 • Thermofit 203W1
 • Thermofit 203W6
 • Thermofit 322C5
 • Thermofit 312W0
 • ES
 • 102L
 • Chem-X SSB
 • Thermofit 202E5
 • Thermofit 223A2
 • Thermofit 202E3
 • Thermofit 202E4
 • Thermofit 223A0
 • Thermofit 208A0
 • Thermofit 101A021
 • Thermofit 214W2
 • Thermofit 382A0
 • Thermofit 562A0
 • Thermofit 300W0
 • Thermofit 202F2
 • Thermofit 382S0
 • Thermofit 211A0
 • Thermofit 622A0
 • Thermofit 234A4
 • Thermofit 234A6
 • Thermofit 234A7
 • Thermofit 263W0
 • Thermofit 234A0
 • Thermofit 234A1
 • Thermofit 202W3
 • Thermofit 234A9
 • Thermofit 902A0
 • QFT
 • Thermofit 202W2
 • Thermofit 403A1
 • Thermofit 403A0
 • Thermofit 204K0
 • SKE
 • Thermofit 222A0
 • Thermofit 283A1
 • Thermofit 202G2
 • Thermofit 222A3
 • Thermofit 222A2
 • Thermofit 222A1
 • Thermofit 202G6
 • Thermofit 234B1
 • Thermofit 381A3
 • Thermofit 381A0
 • Thermofit 343A0
 • Thermofit 381A1
 • Thermofit 382C3
 • Thermofit 202P3
 • Thermofit 602A1
 • Thermofit 602A0
 • Thermofit 214A0
 • Thermofit 214A5
 • Thermofit 214A3
 • Thermofit 214A2
 • Chem-X 8S
 • TAK-Caps
 • Thermofit 323A2
 • Thermofit 222K1
 • Thermofit 222K3
 • Thermofit 207K1
 • Thermofit 202A1
 • Thermofit 202A2
 • Thermofit 202A0
 • Thermofit 202A3
 • Thermofit 462W0
 • Thermofit 202A9
 • Thermofit 400W2
 • Thermofit 400W0
 • Thermofit 251A1
 • Chem-X T
 • Thermofit 202B2
 • Thermofit 242W0
 • Thermofit 202B1
 • Thermofit 202B5
 • Thermofit 220A012
 • Thermofit 204W2
 • D-436
 • Thermofit 227W0
 • Chem-X 6S
 • Thermofit 322A1
 • Thermofit 204W5
 • Thermofit 322A0
 • Thermofit 322A3
 • Thermofit 202S1
 • Thermofit 227W2
 • Thermofit 267K0
 • Thermofit 322A5
 • Thermofit 322A4
 • CHO-SHRINK 1061
 • Thermofit 202C3
 • Thermofit 224A1
 • Thermofit 202C2
 • Thermofit 201A4
 • Thermofit 202C6
 • Chem-X F
 • Chem-X D
 • Thermofit 222F2
 • Thermofit 222W1
 • Thermofit 222W0
 • Thermofit 245W0
 • Thermofit 207W2
 • Thermofit 462A423
 • Thermofit 302A0
 • Thermofit 302A1
 • Thermofit 207W6
 • Thermofit 224K0
 • Thermofit 302A8
 • Thermofit 242A1
 • Thermofit 423A1
 • Thermofit 423A0
 • Thermofit 204A0
 • Thermofit 242A3
 • Thermofit 204A1
 • Thermofit 204A7
 • D-300
 • Thermofit 204A5
 • Thermofit 204A6
 • Thermofit 342W0
 • Thermofit 243D0
 • Thermofit 301A0
 • SSC
 • Thermofit 223K0
 • Thermofit 301A5
 • Thermofit 422A8
 • Thermofit 422A7
 • Thermofit 422A6
 • Thermofit 214A352
 • Thermofit 422A4
 • Thermofit 203A0
 • Thermofit 226A0
 • FIT
 • PD
 • Thermofit 203A2
 • Thermofit 203A3
 • Thermofit 463W0
 • Thermofit 362A1
 • Thermofit 362A0
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Qualtek
 • Alpha Wire
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • TE Connectivity Raychem Cable Protection
 • Powerlet
 • NTE Electronics, Inc
 • Panduit Corp
 • TE Connectivity
 • Glenair
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Parker Chomerics
 • Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
202D132-3/42-0
202D132-3/42-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 32 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Rigid Series: Thermofit 202D1

11,14190 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,14190 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
222K142-3-0
222K142-3-0
Type: Boot - 90° Shell Size - Insert: 42 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Rigid Series: Thermofit 222K1

23,09000 US$

29

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
202W312-25-0
202W312-25-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 12 Color: Black Material: Fluoroelastomer (FKM), Flexible Series: Thermofit 202W3

15,13100 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,13100 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
382A023-3-0
382A023-3-0
Type: Boot, Transition - Breakout, 2:1 (Y) Shell Size - Insert: 23 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Rigid Series: Thermofit 382A0

26,85000 US$

97

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101A031-12-0
101A031-12-0
Type: Cap Shell Size - Insert: 31 Color: Black Material: Fluoroelastomer (FKM), Flexible Series: Thermofit 101A0

10,71780 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.679,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
202A132-25/86-0
202A132-25/86-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 32 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 202A1

12,44823 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.178,44025 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
202K142-3/42-0
202K142-3/42-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 42 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Rigid Series: Thermofit 202K1

13,57440 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.036,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
382A023-100-0
382A023-100-0
Type: Boot, Transition - Breakout, 2:1 (Y) Shell Size - Insert: 23 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Flexible Series: Thermofit 382A0

30,89320 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,89320 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
562A032-25-0
562A032-25-0
Type: Boot, Transition - Breakout, 4:1 Shell Size - Insert: 32 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 562A0

49,96000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
202K163-25-0
202K163-25-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 63 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 202K1

18,80000 US$

73

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
222K142-25-0
222K142-25-0
Type: Boot - 90° Shell Size - Insert: 42 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 222K1

23,09000 US$

83

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
222K132-25/225-0
222K132-25/225-0
Type: Boot - 90° Shell Size - Insert: 32 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 222K1

13,22490 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,22490 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
382A023-25-0
382A023-25-0
Type: Boot, Transition - Breakout, 2:1 (Y) Shell Size - Insert: 23 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 382A0

26,27000 US$

98

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
381A301-71/42-0
381A301-71/42-0
Type: Boot, Transition - Breakout, 2:1 (Y) Shell Size - Insert: 1 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Flexible Series: Thermofit 381A3

36,81000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
222K142-25/225-0
222K142-25/225-0
Type: Boot - 90° Shell Size - Insert: 42 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 222K1

37,74000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
462A023-25-0
462A023-25-0
Type: Boot, Transition - Breakout, 3:1 Shell Size - Insert: 23 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 462A0

43,41000 US$

90

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
222A121-25-0
222A121-25-0
Type: Boot - 90° Shell Size - Insert: 21 Color: Black Material: Elastomer, Semi-Rigid Series: Thermofit 222A1

8,82650 US$

133

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,82650 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
202D142-3/42-0
202D142-3/42-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 42 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Rigid Series: Thermofit 202D1

19,47000 US$

82

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
202D211-25/225-0
202D211-25/225-0
Type: Boot Shell Size - Insert: 11 Series: Thermofit 202D2

17,24300 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,24300 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
222K152-3-0
222K152-3-0
Type: Boot - 90° Shell Size - Insert: 52 Color: Black Material: Polyolefin (PO), Semi-Rigid Series: Thermofit 222K1

19,32430 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,32430 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail