9IC
Series:
 • PRO Series
 • Optem
 • XCite
 • ProLux LED
 • X-CITE
 • XLM
 • XLM+
 • L
 • 150
 • Micro-Lite
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • NEW TRY
 • O.C. White Co.
 • Aven Tools
 • Molex
 • Excelitas Technologies
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
FL1000
FL1000
FLUORESCENT RING LIGHT 2.36" ID

229,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 229,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
4433
4433
LED RING LIGHT - 76MM DIAMETER

17,95000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,95000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail