9IC
Series:
 • XR723
 • M300-R
 • XR724
 • MIPOS 100
 • Springline 2.0
 • Springline 3.0
 • MV-R
 • Sirrus
 • VPI
 • iLoupe
 • iGauge
 • SharpVue
 • MIPOS 250 SG
 • AMP
 • Anchor Mount
 • A-Zoom
 • X-CITE
 • Dino-Lite
 • ProVue Solas
 • Cyclops
 • M300-E
 • X-CITE 120
 • M300-C
 • Optem
 • ProVue SuperSlim
 • VS
 • Mighty Scope
 • TVA-45
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Jonard Tools
 • Dunwell Tech, Inc
 • NEW TRY
 • Klein Tools, Inc.
 • Omron Automation and Safety
 • O.C. White Co.
 • Dino-Lite
 • FLIR Extech
 • FLIR
 • VDO360
 • iFixit
 • Panasonic Industrial Automation Sales
 • REED Instruments
 • TPI (Test Products Int)
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • piezosystem jena
 • TDK Corporation
 • Piezo Electric Technology
 • Aven Tools
 • Three-In-One Enterprises Co., Ltd.
 • Excelitas Technologies
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
B130
B130
BASIC MODULE W/ 130MM WD

151,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 151,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B50
B50
BASIC MODULE W/ 50MM WD

151,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 151,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B150
B150
BASIC MODULE W/ 150MM WD

151,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 151,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
F30
F30
INTL FOCUS MODULE W/ 30MM WD

320,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 320,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
C150
C150
COAX ILLUM MODULE W/ 150MM WD

354,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 354,00000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
145098-1
145098-1
REPLACEMENT ILLUMINATED MAGNIFIE

172,31800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 172,31800 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
C30
C30
COAX ILLUM MODULE W/ 30MM WD

354,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 354,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
F150
F150
INTL FOCUS MODULE W/ 150MM WD

320,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 320,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
F50
F50
INTL FOCUS MODULE W/ 50MM WD

320,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 320,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C50
C50
C50COAXIAL MODULE/WD:54MM

354,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 354,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FC30
FC30
FOCUS & COAX MODULE W/ 30MM WD

517,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 517,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FC150
FC150
FOCUS & COAX MODULE W/150MM WD

517,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 517,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FC130
FC130
FOCUS & COAX MODULE W/130MM WD

517,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 517,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail