9IC
Series:
 • AnywhereUSBTS
 • UDS2100
 • XPress
 • AnywhereUSB/5M
 • UA-2200
 • Digi Connect SP
 • SDS1101
 • DigiOne IAP
 • SB700EX
 • NPort IA5000A-O
 • TCC-80I
 • Communicator, DeviceNet
 • PortServer TS
 • PPDS-700-IP67
 • Nport 5100A
 • NPort W2250A
 • EKI-1511
 • DigiOne SP IA
 • UPort 1100
 • PortServer TS Hcc
 • PDS-700-MTCP
 • NPort 6100
 • PPDSM-734-MTCP
 • SE5202
 • SE5201
 • WBX2100E
 • DigiOne IAP Haz
 • Communicator, EtherNet/IP
 • NPORT 5200
 • Etherlite
 • ConnectPort
 • NPort 5600-DT
 • NPort 5600
 • PPDSM-734D-MTCP
 • MB5202
 • ISC
 • Airborne Direct
 • PremierWave XN
 • AnywhereUSB Plus (w/o Power Supply)
 • M2M
 • Communicator, EtherCAT
 • Communicator, PROFINET
 • PortServer TS Haz
 • PremierWave XC
 • tSH-700
 • EDS1100
 • PortServer TS P
 • NPort IA5000A
 • NPort 6400
 • UPort 1400
 • NPort IA5000A-I/O
 • PPDS-700-MTCP
 • PortServer TS M
 • NPORT 5100
 • DS-2200i
 • PortServer TS H
 • Micro125
 • EDS8PS
 • EDS8PR
 • AnywhereUSB Plus
 • DS-700
 • SB800EX
 • NPORT 5610-8-DT
 • ConnectPort TS
 • SecureBox SDS2101
 • Digi Connect WS
 • TCC-82
 • TCC-80
 • NPort 5200A
 • IDS
 • AnywhereUSB/14
 • ConnectPort LTS
 • DigiOne IA
 • SBL2e
 • AnywhereUSB/2
 • AnywhereUSB/5
 • DE-311
 • tDS-700
 • Vlinx
 • Communicator, CANopen
 • NPort Express
 • IOLAN
 • EDS16PR
 • NPort IA5000
 • EDS16PS
 • UDS1100-IAP
 • Digi Connect ES
 • MultiConnect SE
 • NPort W2150A
 • NPort 5400
 • ED4100
 • TCF-90
 • EDS2100
 • EDS-MD
 • NPort P5150A
 • DigiOne SP
 • PortServer
 • SocketEthernet IP
 • MIINEPORT E2
 • NE-4100
 • UDS1100
 • Communicator, Modbus
 • NPort 6600
 • WiPort
 • UPort 1200
 • EDS32PR
 • UPort 1600
 • NPort 6200
 • TCC-100I
 • TCC-100
 • DVP
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Quatech-Division of B&B Electronics
 • Advantech Corp
 • ORing Networking
 • AK-Nord GmbH
 • Digi
 • Omron Automation and Safety
 • ICOMTECH, INC.
 • Dialog Semiconductor GmbH
 • Moxa
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • WIZnet
 • Perle Systems
 • Phoenix Contact
 • Delta Electronics/Industrial Automation
 • Brainboxes
 • HMS Networks
 • Red Lion Controls
 • ICP DAS USA INC
 • Planet
 • Lantronix, Inc.
 • NetBurner Inc.
 • Multi-Tech Systems Inc.
 • ATOP Technologies
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
UD1100002-01
UD1100002-01
Type: Ethernet to Serial Interface: RS-232/422/485 Number of Ports: 1

175,40000 US$

41

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 175,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
UD1100IA2-01
UD1100IA2-01
Type: Ethernet to Serial Interface: RS-232/422/485 Number of Ports: 1

251,92000 US$

82

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 251,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
70001851
70001851
Type: Ethernet to Serial Interface: RS-232/422/485 Number of Ports: 1

228,90000 US$

290

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 228,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT100SEM-IP.R1
MT100SEM-IP.R1
Type: Server, Serial to Ethernet Interface: PC Board Mount Number of Ports: 1

43,98300 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.199,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT100SEM
MT100SEM
Type: Server, Serial to Ethernet Interface: PC Board Mount Number of Ports: 1

740,23628 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 740,23628 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT100SEM-L
MT100SEM-L
Type: Server, Serial to Ethernet Interface: PC Board Mount Number of Ports: 1

387,81155 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 387,81155 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT100SEM.R1
MT100SEM.R1
Type: Server, Serial to Ethernet Interface: PC Board Mount Number of Ports: 1

685,52683 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 685,52683 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
UD11000P0-01
UD11000P0-01
Type: Ethernet to Serial Interface: RS-232/422/485 Number of Ports: 1

234,26150 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.685,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail