9IC
Series:
 • Scotch 25
 • Triton 207602
 • Flexo Copper
 • Brass Beauty
 • FS
 • DS
 • AC-4500
 • Fipjack
 • FIT
 • 2355
 • Metal Braid
 • INSTALITE
 • RAYBRAID
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advantech Corp
 • Digiwave
 • Fraenkische USA, LP
 • Daburn Electronics
 • Galco Industrial Electronics
 • Alpha Wire
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • Molex
 • Lumberg Automation
 • TE Connectivity Raychem Cable Protection
 • TE Connectivity
 • AC Tasarim
 • Belden Inc.
 • HOMEVISION TECHNOLOGY INC
 • Falconer Electronics, Inc.
 • 3M
 • Techflex
thêm dữ liệu
Package:
 • Spool
 • Digi-Spool, Continuous Spool
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
RAY-101-4.0(100)
RAY-101-4.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.157" (4.00mm) - Inner Dia Length: Enter Number of Meters in Order Quantity Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

2,52190 US$

800

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,52190 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
25
25
Type: Flat Size, Supplied: 0.500" (12.70mm, 1/2") - Width Length: 15.0' (4.57m) Material: Copper, Tinned Wire Gauge - Ends: 30 AWG

147,83000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 147,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-3.0(100)
RAY-101-3.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.118" (3.00mm) - Inner Dia Length: Enter Number of Meters in Order Quantity Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 38 AWG

6,89000 US$

1597

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-6.0(100)
RAY-101-6.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.236" (6.00mm) - Inner Dia Length: Enter Number of Meters in Order Quantity Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

14,38000 US$

1897

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-4.0(100)
RAY-101-4.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.157" (4.00mm) - Inner Dia Length: 16.4' (5.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

57,01000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-6.0(100)
RAY-101-6.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.236" (6.00mm) - Inner Dia Length: 16.4' (5.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

76,24000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-4.0(100)
RAY-101-4.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.157" (4.00mm) - Inner Dia Length: 82.0' (25.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

257,84000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 257,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-6.0(100)
RAY-101-6.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.236" (6.00mm) - Inner Dia Length: 82.0' (25.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

343,99000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 343,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-4.0(100)
RAY-101-4.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.157" (4.00mm) - Inner Dia Length: 164.0' (50.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

487,48000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 487,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-6.0(100)
RAY-101-6.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.236" (6.00mm) - Inner Dia Length: 164.0' (50.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

651,39000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 651,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS-10
DS-10
Type: Tubular Size, Supplied: 0.394" (10.00mm) - Inner Dia Length: 328.1' (100.00m) Material: Copper, Tin Plated

679,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 679,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-4.0(100)
RAY-101-4.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.157" (4.00mm) - Inner Dia Length: 3.3' (1.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

12,98000 US$

36

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-6.0(100)
RAY-101-6.0(100)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.236" (6.00mm) - Inner Dia Length: 3.3' (1.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

17,31000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAY-101-12.5(10)
RAY-101-12.5(10)
Type: Tubular Size, Supplied: 0.492" (12.50mm) - Inner Dia Length: 32.8' (10.00m) Material: Copper, Tin Plated Wire Gauge - Ends: 36 AWG

1.554,61173 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.554,61173 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail