9IC
Mfr:
 • SG无线
 • 欧姆龙自动化与安全
 • 赫希曼
 • Laird Connectivity股份有限公司。
 • 巴顿电子
 • Comet America,LP
 • OptConnect Management,LLC
 • Intwine Connect,LLC
 • B&B电子Quatech部门
 • 猛禽
 • 伊莱克斯
 • ORing网络
 • 班纳工程公司
 • 阿基米德控制
 • 目标动力学
 • Uticor
 • 哈廷
 • 涂鸦实验室
 • 猎鹰
 • Perle系统
 • 西门子
 • HMS网络
 • 美国公司
 • 博通有限公司
 • Mercku
 • 思科系统股份有限公司。
 • iBASE技术
 • 行星
 • Fanstel公司。
 • iWave系统
 • 村田电子
 • METZ CONNECT美国股份有限公司。
 • 股份有限公司里加多。
 • 马赫系统
 • Triplett测试设备和工具
 • FreeWave技术
 • Advantech公司
 • 四零四科技
 • Broadsens公司
 • 阿达弗瑞工业有限责任公司
 • TechLogix网络
 • Henrich电子公司
 • Synapse无线
 • 万创科技
 • 海勒曼顿
 • NimbeLink有限责任公司
 • 德尔塔电子/工业自动化
 • 智能技术贸易
 • Siretta有限公司
 • 海岸线物联网股份有限公司。
 • Lantronix,股份有限公司。
 • Triplett的GEM
 • 泰康系统股份有限公司。
 • 莫仕连接器
 • Seeed科技有限公司
 • 国家控制装置
 • NVT Phybridge
 • Echelon公司
 • 司亚乐
 • Signamax
 • Tripp Lite
 • 研华
 • Panduit公司
 • AK Nord GmbH
 • 红狮控制
 • 和泉
 • Maple系统公司
 • 数字六实验室
 • Turmode
 • 陶格拉斯有限公司
 • ATOP技术
 • MyDevices,股份有限公司。
 • Sensata-Synergy3
 • Xaptum, Inc.
 • B&B SmartWorx,股份有限公司。
 • 菲尼克斯电气
 • LEA网络
 • DIN Space股份有限公司。
 • 多技术系统股份有限公司。
 • Brainboxes
 • Sierra无线空中链路
 • Sanoxy
 • Peplink
 • Sigfox
 • 全球电信
 • 链接实验室股份有限公司。
 • IC内部通信
 • 德州仪器
 • 数字
 • 峰值系统
 • 选项NV
 • Digi-Key电子
 • WAGO Corporation
 • SparkFun电子
 • Weidmüller
 • Monnit公司
 • 股份有限公司商业系统连接。
 • Kunbus GmbH
 • TEKTELIC通信股份有限公司。
 • SolidRun有限公司
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
20821020101
20821020101
NETWORKING JUNCTION BOX 3A METAL

275,01000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.750,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DFDF2812ZHHAR
DFDF2812ZHHAR
NETWORKING POWER SUP DIGITAL SIG

503,29400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 503,29400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DR-4512
DR-4512
DIN RAIL POWER SUPPLY, 45W/2A @

60,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 60,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
76002063
76002063
NETWORKING AC PWR KIT WR11 2ANT

40,00000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP042
MP042
ETHERNET PORT (INTERNAL) - MS6R

210,00000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 210,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
X2-A11-EM-A
X2-A11-EM-A
Applications: General Purpose Function: Transceiver, Gateway Data Rate (Max): 11Mbps Interface: RJ-45 Ethernet Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

723,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 723,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MTCM2-L4G1-B03-KIT
MTCM2-L4G1-B03-KIT
Applications: General Purpose Function: Modem Data Rate (Max): 150Mbps Interface: USB Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

222,34000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 222,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
X2-Z11-EC-A
X2-Z11-EC-A
Applications: General Purpose Function: Transceiver, Gateway Data Rate (Max): 11Mbps Interface: RJ-45 Ethernet Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

391,83000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 391,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
X2-Z11-EC-W
X2-Z11-EC-W
Applications: General Purpose Function: Transceiver, Gateway Data Rate (Max): 11Mbps Interface: RJ-45 Ethernet Operating Temperature: 0°C ~ 70°C

823,78753 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 823,78753 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2700640
2700640
Applications: General Purpose Function: Router Data Rate (Max): 99Mbps Interface: Ethernet Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

627,73000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 627,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MTCM-LAT3-B03-KIT
MTCM-LAT3-B03-KIT
Applications: General Purpose Function: Modem Data Rate (Max): 5Mbps Interface: Ethernet, USB Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

184,32000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 184,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
X2-Z11-EM-A
X2-Z11-EM-A
Applications: General Purpose Function: Transceiver, Xbee, Gateway Data Rate (Max): 11Mbps Interface: RJ-45 Ethernet

254,72000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 254,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2700198
2700198
Applications: General Purpose Function: Router Mounting Type: Surface Mount

1.992,91000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.992,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XR-Z14-CW1P5
XR-Z14-CW1P5
Applications: General Purpose Function: Router Data Rate (Max): 250kbps

777,45640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 777,45640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SW5501
SW5501
Applications: General Purpose Function: Gateway Data Rate (Max): 300Mbps Interface: RS-232/422/485 Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

379,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 379,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT5692SMI-92.R1
MT5692SMI-92.R1
Interface: Serial Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

56,13000 US$

878

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 56,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
X2-HMU-EM-A
X2-HMU-EM-A
Applications: General Purpose Function: Transceiver, Gateway Data Rate (Max): 100Mbps Interface: RJ-45 Ethernet Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

271,34000 US$

221

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 271,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR11-M300-DE1-XB
WR11-M300-DE1-XB
Applications: LTE Function: Router Data Rate (Max): 10Mbps Interface: RJ-45 Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

299,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 299,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
X4-Z11-E-A
X4-Z11-E-A
Applications: General Purpose Function: Transceiver, Gateway Data Rate (Max): 54Mbps Interface: Ethernet, RS-232, USB Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

561,12000 US$

80

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 561,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DR-120-24
DR-120-24
DIN RAIL POWER SUPPLY, 45W/2A @

164,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 164,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail