9IC
Series:
 • NEMA17-AMT112S
 • AHK
 • 28BYJ-48
 • 26M
 • PANdrive
 • 42L
 • 42M
 • 08PM
 • 34KM
 • 42S
 • 82940
 • QMot QSH5718
 • PBM
 • QMot QSH6018
 • 15M
 • AK
 • 82929
 • 35L
 • 35M
 • 82924
 • 55M
 • 80947
 • 82930
 • 17PM
 • NEMA14-AMT112S
 • 17PY
 • QMot QSH2818
 • H
 • 26M-V
 • 10PM
 • 44M
 • 82914
 • 20M
 • 5718
 • 82920
 • AK-2
 • SF
 • SH
 • SM
 • SP
 • 42M-R
 • SS
 • QMot QSH4218
 • 42BYG
 • QMot QSH8618
 • SY
 • NEMA08-AMT112S
 • 42M-Z
 • H3
 • NEMA23-AMT112S
 • GS
 • GT
 • 80927
 • AK-R
 • 82910
 • 23KM
 • NEMA11-AMT112S
 • PF
 • 29SM
 • PG
 • 14PM
 • 23KY
 • AK-G
 • 14PY
 • 4118
 • PM
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Portescap
 • Adafruit Industries LLC
 • CUI Devices
 • NMB Technologies Corporation
 • Trinamic Motion Control GmbH
 • Makeblock Co., LTD.
 • Sanyo
 • Crouzet
 • Molex
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Sanyo Denki SanMotion Products
 • Digilent, Inc.
 • Nippon Pulse America, Inc.
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Festo Corporation
 • Lin Engineering
 • Autonics
 • Arcus Technology
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
23KM-K066-00V
23KM-K066-00V
Type: Hybrid Voltage - Rated: 24VDC Current Rating (Amps): 1 A Accuracy: ±5% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

66,81000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 66,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2268
2268
Type: Hybrid Voltage - Rated: 2.8VDC Current Rating (Amps): 1.7 A Operating Temperature: -20°C ~ 50°C

56,42000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 56,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5117
5117
Type: Hybrid Gear Motor Voltage - Rated: 2.32VDC Current Rating (Amps): 2.8 A Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

0,44256 US$

542466

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44256 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
324
324
Type: Hybrid Voltage - Rated: 12VDC Current Rating (Amps): 350 mA Operating Temperature: 0°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

14,00000 US$

1387

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
918
918
STEPPER MOTOR PM GEARED UNI 12V

4,95000 US$

284

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2267
2267
Type: Hybrid Voltage - Rated: 2.8VDC Current Rating (Amps): 1.7 A Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

18,43000 US$

742

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1208
1208
Type: Hybrid Voltage - Rated: 10VDC Current Rating (Amps): 500 mA Operating Temperature: -20°C ~ 50°C

19,49000 US$

324

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1207
1207
Type: Hybrid Voltage - Rated: 4.56VDC Current Rating (Amps): 280 mA Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

19,49000 US$

164

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1209
1209
Type: Hybrid Voltage - Rated: 2.7VDC Current Rating (Amps): 1 A Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

22,75000 US$

198

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1205
1205
Type: Hybrid Voltage - Rated: 3.8VDC Current Rating (Amps): 670 mA Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

25,75000 US$

331

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1200
1200
Type: Hybrid Voltage - Rated: 4VDC Current Rating (Amps): 1.2 A Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

27,75000 US$

196

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1204
1204
Type: Hybrid Voltage - Rated: 3.9VDC Current Rating (Amps): 600 mA Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

29,75000 US$

359

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1206
1206
Type: Hybrid Voltage - Rated: 4.56VDC Current Rating (Amps): 670 mA Operating Temperature: -20°C ~ 50°C Mounting Type: Surface Mount

31,95000 US$

761

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4411
4411
Type: Hybrid Voltage - Rated: 3.9VDC Current Rating (Amps): 600 mA Mounting Type: Surface Mount

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail