9IC
Series:
 • FEETECH Standard Servo
 • DF Metal
 • PNN7
 • 16N28
 • 22V28
 • DCmind, 80140, SNi10
 • 22DCT Athlonix
 • 80517
 • SE30
 • DCmind, 89830
 • 22N28
 • CDM
 • 24DCT Athlonix
 • TinkerKit
 • HS-485HB
 • BL23
 • 80644
 • DCmind, 89831
 • HS-645MG
 • 30ECT90 Ultra EC
 • 80080
 • Z7AL2
 • DCmind, 8983B
 • SE8
 • 80627
 • BCI
 • 82802
 • MINAS-BL KV
 • HS-85MG
 • 22ECP60 Ultra EC
 • Pololu 20D Metal Gearmotor
 • 82810
 • SE24
 • DYNAMIXEL-MX
 • 82812
 • BL34
 • 80510
 • ES08A
 • MG966R
 • 17S78
 • Z6SC
 • DCmind, 89850
 • HS-755MG
 • 82714
 • 36P
 • 24P
 • 82842
 • 82722
 • HS-311
 • 82724
 • 82840
 • 82841
 • 82720
 • 80181, TNi20
 • Z43
 • SM
 • DCmind, 8985A
 • QMot QBL5704
 • DCmind, 80805
 • 80527
 • DCmind, 80080, TNi21
 • Micro Metal Gearmotors
 • Z4K
 • 82710
 • 82832
 • 82712
 • 80891
 • 82713
 • PowerHap
 • 82830
 • 26N58
 • U059
 • MDN2B
 • PPN13
 • Motomate, 800810
 • C1026B
 • DCmind, 80180, TNi21
 • 30GT2R82
 • 08G61
 • DCmind, 80281, SMi21
 • DCmind, 80149, TNi20
 • DCmind, 80149, TNi21
 • 82737
 • PANdrive
 • FEETECH High Torque Servo
 • 82743
 • DCmind, 80289, SMi21
 • 22ECP45 Ultra EC
 • HS-225MG
 • ECMA
 • 82867
 • 82860
 • 82861
 • 82740
 • Pololu 25D Metal Gearmotors
 • 82862
 • 22ECS45 Ultra EC
 • MINAS-BL GP
 • 35ECS60 Ultra EC
 • 13N88
 • 80189, TNi20
 • 82729
 • Z6D
 • 30ECT64 Ultra EC
 • 80547
 • Pololu HP Micro Metal Gear Motors
 • VC
 • VD
 • 82849
 • 82733
 • VG
 • Pololu LP Micro Metal Gear Motors
 • 82850
 • 80677
 • Z6S
 • 82730
 • DCmind, 89800
 • Power HD Servo
 • PNN13
 • HS-805MG
 • LC20G
 • SMARTSTEP2
 • MG16B
 • M1N10
 • PKN7
 • VZ
 • Z7A
 • 35GLT2R82
 • DYNAMIXEL-P
 • DCmind, 8980A
 • DCmind, 80289, TNi21
 • M223X000X
 • SMARTSTEP Junior
 • 82644
 • 82524
 • DCmind, 89810
 • 82520
 • Z4SL
 • KHN4NX
 • DCmind, SQ75, 80350, SMi22
 • 22ECS60 Ultra EC
 • DG01D
 • PWN10V
 • MINAS A6
 • MINAS A5
 • GM
 • DCmind, 8981A
 • 82747
 • 82868
 • 82869
 • HS-65MG
 • DCmind, 80180, SMi21
 • 80333
 • FEETECH High Torque, High Voltage Servo
 • DG02S
 • 82514
 • 80337
 • DCmind, 80281, TNi21
 • 82510
 • MINAS A4
 • 17DCT Athlonix
 • DYNAMIXEL-X
 • MXN12
 • Z6DL2
 • MXN13
 • 17N78
 • CLP
 • 80910
 • 22N78 Athlonix
 • 82304
 • 82305
 • 82662
 • IG-22GM
 • 82664
 • DCmind, 80141, SNi10
 • DCmind, 80149, SNi10
 • HS-646WP
 • Z4
 • 82660
 • 82540
 • 80120
 • XA2212
 • ZJQ
 • ZJP
 • MINAS LIQI
 • Z4TH
 • N30
 • ES08MD
 • 16ECP36 Ultra EC
 • 82529
 • 35NT2R32
 • 82534
 • MINAS E
 • 82530
 • Motomate, 80089
 • 82890
 • Z4TL
 • 22S28
 • HS-70MG
 • ES9257
 • HG16
 • 80180, TNi20
 • 80814
 • DCmind, 80080
 • 80817
 • 16N78 Athlonix
 • Motomate, 80080
 • 40P
 • VDC
 • 80149
 • 40S
 • MDN3
 • DCmind, 80149, SMi21
 • DCmind, 80141, SMi21
 • 16DCP Athlonix
 • 80140
 • Pololu 37D Metal Gearmotor
 • 80809
 • 80803
 • BMV
 • ECI
 • 80807
 • DCmind, SQ75, 80370, SMI22
 • 12G88 Athlonix
 • 80805
 • 80804
 • DCmind, 80141, TNi21
 • QMot QBL4208
 • SMARTSTEP A
 • LC22G
 • OMNUC G
 • HG37
 • DYNAMIXEL-AX
 • DCmind, 80280, SMi21
 • 80835
 • PPN7
 • Pololu HPCB Micro Metal Gear Motors
 • 80839
 • PJF
 • HS-65HB
 • 80838
 • 16G88
 • 80289
 • OMNUC W
 • 80045
 • 82344
 • 80049
 • 10NS61 Athlonix
 • 82340
 • 80280
 • DCmind, 80189, TNi21
 • DCmind, 80181, TNi20
 • DCmind, 80189, TNi20
 • DCmind, 80181, TNi21
 • 80042
 • PKN12
 • 22DCP Athlonix
 • 16C18
 • DCmind, 80181, SMi21
 • DCmind, 80189, SMi21
 • 25GST2R82
 • 08GS61
 • DCmind, SQ75, 80360, SMI22
 • 80035
 • DCmind, 80140, TNi20
 • 80831
 • DCmind, 80280, TNi21
 • 82334
 • 22ECP35 Ultra EC
 • DCmind, 80140, TNi21
 • DCmind, 80831
 • 82330
 • 80032
 • 80030
 • 801896, TNi20
 • Lynxmotion Smart Servo (LSS)
 • DCmind, 80140, SMi21
 • 22ECT48 Ultra EC
 • 22ECT82 Ultra EC
 • 80855
 • Pololu MP Micro Metal Gear Motors
 • DCmind, 89890
 • 80859
 • DCmind, 89891
 • SE15
 • 82800
 • Z4KL
 • 16C18 Athlonix
 • SE10
 • Accurax G5
 • 16ECP52 Ultra EC
 • 80180
 • Z4KH
 • DCmind, 8989B
 • SE18
 • 25D LP Metal Gearmotor
 • PAN14
 • QwikSwap
 • FEETECH Sub-Micro Servo
 • K30
 • TacHammer
 • 22ECT35 Ultra EC
 • 35ECS80 Ultra EC
 • 22ECT60 Ultra EC
 • 80607
 • BL17
 • 16DCT Athlonix
 • 80280, TNi21
 • 80059
 • 80050
 • FEETECH Micro Servo
 • PiezoHapt
thêm dữ liệu
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • Trinamic Motion Control GmbH
 • Lynxmotion
 • Multi Products Company, Inc.
 • INEED MOTOR
 • Electric Motors & Specialties
 • BeStar Technologies, Inc.
 • Vybronics Inc
 • ISL Products International
 • Murata Electronics
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Hitec Commercial Solutions
 • QWIKPRODUCTS
 • Digilent, Inc.
 • Vishay Dale
 • TITAN Haptics
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • Festo Corporation
 • Kitronik Ltd.
 • Hyundai
 • Olimex LTD
 • ROBOTIS
 • Portescap
 • Adafruit Industries LLC
 • CUI Devices
 • NMB Technologies Corporation
 • Pimoroni Ltd
 • Hankscraft Inc
 • Makeblock Co., LTD.
 • WorldWide Electric Corporation
 • TE Application Tooling
 • Terasic Inc.
 • M5Stack Technology Co., Ltd.
 • WEG
 • US Motors
 • TDK Corporation
 • Pi Supply
 • Arduino
 • Futaba Corporation
 • Vybronics, Inc
 • Omron Automation and Safety
 • Crouzet
 • Leeson
 • EPCOS - TDK Electronics
 • Johnson Motor
 • Parallax Inc.
 • Panasonic Industrial Automation Sales
 • Delta Electronics/Industrial Automation
 • AM Equipment
 • DFRobot
 • ebm-papst Inc.
 • CubeMars
 • SolaHD
 • TinyCircuits
 • Rozum Robotics
 • OSEPP Electronics LTD
 • Nidec Copal Electronics
 • Century
 • Overview Ltd
 • Fasco
 • Baldor-Reliance
 • Lin Engineering
 • Marathon Motors
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Book
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3060
3060
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 6000 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

22,45000 US$

77

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3039
3039
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 650 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

22,45000 US$

48

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3042
3042
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 220 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

22,45000 US$

40

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4686
4686
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 79 RPM Voltage - Rated: 24VDC Mounting Type: Surface Mount

33,95000 US$

79

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4806
4806
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 130 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4807
4807
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 97 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4805
4805
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 200 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4803
4803
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 460 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4804
4804
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 280 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4801
4801
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 2150 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4802
4802
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 990 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4683
4683
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 200 RPM Voltage - Rated: 24VDC Mounting Type: Surface Mount

33,95000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4808
4808
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 56 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

50,45000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4747
4747
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 1600 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

33,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3055
3055
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 130 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

23,45000 US$

89

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3056
3056
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 110 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

23,45000 US$

65

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4800
4800
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 10000 RPM Voltage - Rated: 6VDC Mounting Type: Surface Mount

23,95000 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4840
4840
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 10200 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

23,95000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3231
3231
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 76 RPM Voltage - Rated: 12VDC

26,95000 US$

47

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3230
3230
Type: DC Motor Motor Type: Brushed RPM: 100 RPM Voltage - Rated: 12VDC Mounting Type: Surface Mount

26,95000 US$

43

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail