9IC
Series:
 • Richco, MOFNSB
 • PS-3A-X
 • Richco, MOFNSA
 • PS-5A-X
 • Richco, EFA04
 • PS-99
 • PS-94
 • EFA04
 • PS-3A-X/US
 • Richco
 • Richco, EFA52
 • Fibrlok
 • 6A Mini
 • Richco, EFA70
 • Richco, MOFNSP
 • 6A Micro
 • Fibrlok II
 • Opticom
 • 6A Midi
 • OFM
 • 2178
 • PS-3A-X/USL
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Panduit Corp
 • FinishAdapt Limited
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Belden Inc.
 • 3M
 • Essentra Components
 • HellermannTyton
 • Industrial Fiber Optics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
EFA04-34-001
EFA04-34-001
Type: Corner Guide Specifications: 30.0mm Radius, 5.0mm Height Series: Richco, EFA04

6,46000 US$

130

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EFA04-71-P01
EFA04-71-P01
Type: Coupler Clip Specifications: 6-Way, 2.9mm Dia Couplers or Components Features: Self-Adhesive Pads Included Series: Richco, EFA04

12,17244 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,17244 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2539
2539
Type: Splice Holder Specifications: 0.25mm ~ 0.90mm Dia Cables, 38.1mm Length Series: Fibrlok II

13,39520 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,39520 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2522
2522
Type: Small Fiber Splice Organizer Tray Specifications: 250 Micron, 900 Micron or Ribbon Fiber Cables, 29.2cm x 10.9cm Features: 4 FibrTube Transport Tubes, 4 Tray Retainers, 10 Cable Ties, Splice Tray, Tray Cover Included

12,82529 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,82529 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2612
2612
FIBER OPTIC FIBRLOK SPLICE INSRT

33,49744 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,49744 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2532
2532
Type: Small Fiber Splice Organizer Tray Specifications: Protects up to 24 Single Fusion Splices Features: Adhesive Mount

27,03505 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,03505 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail