9IC
Series:
 • XENSIV
 • DFG
 • HM
 • SiSonic SP
 • WM-52B
 • WM-64C
 • INMP441
 • PNM
 • SiSonic SPA
 • WM-64K
 • TNM
 • PNR
 • CMC
 • QM
 • SDM
 • FB-AW
 • WM-64M
 • WM-63PR
 • CMM
 • FG45
 • DOM
 • High-SNR SiSonic SPK
 • Automotive, AEC-Q103, XENSIV
 • MQM
 • BCM
 • WM7216E
 • SiSonic, Zero-Height Mic, SPV
 • POM
 • TOM
 • SiSonic, Zero-Height Mic, SPA
 • SMO
 • TOS
 • POW
 • BTM
 • BTO
 • SiSonic, Zero-Height Mic, SPH
 • WM-64MN
 • BJ
 • BL
 • INMP621
 • BXTM
 • ICS-40730
 • BT
 • INMP504
 • BU
 • BW
 • ICS-40212
 • WM-55D103
 • WM-034C
 • ICS-51360
 • WM-55A103
 • SiSonic SPW
 • BEM
 • TC
 • TD
 • SiSonic SPK
 • CU
 • SiSonic SPM
 • SiSonic SPH
 • T4086
 • ICS-40740
 • WM7230E
 • TM
 • SiSonic SPU
 • TO
 • SiSonic SPV
 • TP
 • WM7133L
 • FB-FO
 • WM-65A103
 • T3903
 • T3902
 • INMP522
 • INMP401
 • INMP521
 • CMEJ
 • SPM
 • ADMP404
 • INMP405
 • INMP404
 • MEO-627-02
 • HBO
 • WM7211E
 • MB
 • ADMP803
 • ICS-40310
 • WM-60A
 • MD
 • T5919
 • AUM
 • EA
 • MMIC
 • Vesper
 • FB-EM
 • FB-MU
 • MR
 • EK
 • EL
 • EM
 • WM-61A
 • MW
 • FB-EI
 • ADMP510
 • VWP
 • INMP510
 • MEOB-627PN-02-583
 • WM7132PE
 • WM7236E
 • PMOF
 • ROM
 • ICS-43434
 • WM-61B
 • MVA
 • FB
 • FB-DW
 • ANM
 • FG
 • SiSonic
 • FI
 • NR
 • FB-DO
 • FB-DR
 • INMP421
 • ICS-41352
 • MEO-94P-01
 • WM-54B
 • WM-63GN
 • WM7121PE
 • ADMP621
 • WP
 • GA
 • CS7250B
 • AOM
 • CS7331P
 • WM-64PN
 • AOW
 • PUM
 • VEK-F
 • VEK-H
 • WM-E15B
 • INMP411
 • PMM
 • PMO
 • MEO-96P-04
 • ICS-40300
 • WM-56A103
 • FB-BW
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Soberton Inc.
 • Goertek Microelectronics Inc.
 • GMEMS Technologies
 • Huizhou N Acoustics Co., Ltd
 • BeStar Technologies, Inc.
 • Gettop Acoustics
 • PUI Audio, Inc.
 • Cirrus Logic Inc.
 • Shure
 • DB Unlimited
 • Panasonic Electronic Components
 • Mallory Sonalert Products Inc.
 • TDK InvenSense
 • onsemi
 • CUI Devices
 • RDI, Inc.
 • Infineon Technologies
 • MPD (Memory Protection Devices)
 • International Components Corp.
 • Knowles
 • Vesper Technologies Inc.
 • WEC
 • STMicroelectronics
 • Seltech
 • Analog Devices Inc.
 • Intervox
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
 • Sheet
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
NR-23160-000
NR-23160-000
MICROPHONE COND ANALOG NC -52DB

66,19607 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 66,19607 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
POM-3042P-R
POM-3042P-R
MIC COND ANALOG OMNI -42DB 6MM D

1,13178 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,13178 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23DB01HPTR
MP23DB01HPTR
AUTO & INDUSTRIAL SENSORS

1,38200 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,38200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CMC-2242PBL-A
CMC-2242PBL-A
MIC COND ANALOG OMNI -42DB 6MM D

1,63000 US$

6838

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
POM-2242P-C33-R
POM-2242P-C33-R
MIC COND ANALOG OMNI -42DB 6MM D

1,26817 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,26817 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
POM-2738P-C33-R
POM-2738P-C33-R
MIC COND ANALOG OMNI -38DB 6MM D

2,16000 US$

2424

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TOM-3050L-R
TOM-3050L-R
MICROPHONE COND ANALOG OMNI

1,52790 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,52790 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
POW-2742P-C3310-B-R
POW-2742P-C3310-B-R
MIC COND ANALOG OMNI -42DB 6MM D

2,57000 US$

10321

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CMC-6035-130T
CMC-6035-130T
MIC COND ANALOG OMNI -42DB 6MM D

1,52790 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,52790 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IM73A135V01XTSA1
IM73A135V01XTSA1
MICROPHONES_DIFFERENTIAT PG-LLGA

3,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WM7331IMSE/RV
WM7331IMSE/RV
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

0,54600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.276,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
POW-1644L-B-R
POW-1644L-B-R
MIC COND ANALOG OMNI -44DB 6MM D

3,13000 US$

6884

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SPM0437HD4H-B
SPM0437HD4H-B
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

0,58311 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.798,92800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SPK0415HM4H-B-7
SPK0415HM4H-B-7
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB

0,68016 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.876,91200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
INMP621ACEZ-R0
INMP621ACEZ-R0
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

0,75810 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.790,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
INMP522ACEZ-R0
INMP522ACEZ-R0
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

0,86450 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.322,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AOM-6545P-R
AOM-6545P-R
MICROPHONE COND ANALOG OMNI

1,20000 US$

1257

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SPUL409HE5H-PB-2
SPUL409HE5H-PB-2
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

1,26000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WM-54BT
WM-54BT
MICROPHONE COND ANALOG OMNI

2,58632 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,58632 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WM-60AY
WM-60AY
MIC COND ANALOG OMNI -42DB 6MM D

2,02669 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,02669 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail