9IC
Series:
  • iButton
Mfr:
  • MikroElektronika
  • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Package:
  • Tube
  • Bag
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
DS1904L-F5#
DS1904L-F5#
IBUTTON RTC F5 MICROCAN

6,99092 US$

3382

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,99092 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1992L-F5+
DS1992L-F5+
Memory Type: NVRAM Memory Size: 128B Applications: Product Data Operating Temperature: -40°C ~ 70°C

11,90000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1925L-F5#
DS1925L-F5#
IBUTTON TEMP LOGGER

85,80000 US$

536

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 85,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1922E-F5#
DS1922E-F5#
Memory Type: NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory Size: 576B, 8KB Applications: Temperature Logging Operating Temperature: 15°C ~ 140°C

150,98000 US$

65

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 150,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1990R-F3#
DS1990R-F3#
Memory Type: ROM Memory Size: 8B Applications: Product Identification Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

3,25000 US$

420

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1993L-F5+
DS1993L-F5+
Memory Type: NVRAM Memory Size: 512B Applications: Product Data Operating Temperature: -40°C ~ 70°C

13,45000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9092K#
DS9092K#
KIT IBUTTON STARTER

92,89000 US$

87

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 92,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1921K#
DS1921K#
KIT IBUTTON THERMOCHRON

130,09000 US$

127

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 130,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9092R+
DS9092R+
IBTN PORT

3,33000 US$

123

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1990R-F5#
DS1990R-F5#
Memory Type: ROM Memory Size: 8B Applications: Product Identification Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

3,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1990A-F5+
DS1990A-F5+
Memory Type: ROM Memory Size: 8B Applications: Product Identification Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

6,58200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,58200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1982-F5+
DS1982-F5+
Memory Type: EPROM Memory Size: 128B Applications: User/Product Authentication Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

4,33000 US$

285

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1971-F5+
DS1971-F5+
Memory Type: EEPROM Memory Size: 32B Applications: User/Product Authentication Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

5,55000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1961S-F5+
DS1961S-F5+
Memory Type: EEPROM Memory Size: 128B Applications: User/Product Authentication Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

6,46000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1963S-F5+
DS1963S-F5+
Memory Type: NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory Size: 512B Applications: User/Product Authentication Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

11,47000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1996L-F5+
DS1996L-F5+
Memory Type: NVRAM Memory Size: 64KB Applications: Product Data Operating Temperature: -40°C ~ 70°C

15,23000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1977-F5#
DS1977-F5#
Memory Type: EEPROM Memory Size: 32kB Applications: Password Protected Data Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

16,43000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1921G-F5#
DS1921G-F5#
Memory Type: NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory Size: 512B, 2KB Applications: Temperature Logging Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

35,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1921H-F5#
DS1921H-F5#
Memory Type: NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory Size: 512B, 2KB Applications: Temperature Logging Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

36,00000 US$

3962

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1922L-F5#
DS1922L-F5#
Memory Type: NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory Size: 512B, 8KB Applications: Temperature Logging Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

81,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail