9IC
Series:
  • 1-Wire
  • iButton
Mfr:
  • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
  • Sanoxy
  • Fantom Drives
Package:
  • Box
  • Bulk
  • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
DS9093A+
DS9093A+
IBUTTON KEY RING MOUNT BLACK

1,40000 US$

51490

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9092+
DS9092+
IBUTTON PROBE PANEL MOUNT

9,63000 US$

303996

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1402D-DR8+
DS1402D-DR8+
CABLE 8' BLUE DOT TO RJ11

29,27000 US$

10334

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9093AY+
DS9093AY+
IBUTTON KEY RING MOUNT YELLOW

0,98000 US$

1621

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9093AB+
DS9093AB+
IBUTTON KEY RING MOUNT BLUE

1,09000 US$

28757

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9093AR+
DS9093AR+
IBUTTON KEY RING MOUNT RED

1,16000 US$

58423

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9093AG+
DS9093AG+
IBUTTON KEY RING MOUNT GREEN

1,31000 US$

33368

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1402-RP3+
DS1402-RP3+
CABLE TOUCH & HOLD PROBE

7,57000 US$

5067

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1402-RP8+
DS1402-RP8+
CABLE TOUCH & HOLD PROBE

11,76930 US$

55940

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,76930 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9093S+
DS9093S+
IBUTTON MOUNT 2HOLE

1,44000 US$

1757

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9093N+
DS9093N+
IBUTTON FOB BLACK

1,23000 US$

110058

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1402D-DB8+
DS1402D-DB8+
CABLE 8' BLUE DOT TO BUTTON

20,91000 US$

2810

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9092L+
DS9092L+
IBUTTON PROBE PANEL MOUNT W/LED

15,30000 US$

5634

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1404+
DS1404+
CABLE CRADLE BLACK

7,57000 US$

3488

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS9092T#
DS9092T#
IBTN PROBE W/TACTILE FEEDBACK

29,07000 US$

6814

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1402-BR8+
DS1402-BR8+
CABLE 8' BUTTON TO RJ11

9,46000 US$

2639

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail