9IC
Series:
 • Lilytwinkle
 • Hexiwear
 • Xadow
 • MX01
 • Keepa
 • Photon
 • I Voted
 • Teknikio
 • Flora
 • SquareWear
 • Lilytiny
 • TinyLily
 • LilyPad
 • Gemma
 • SmartBond
 • EeonTex
thêm dữ liệu
Mfr:
 • onsemi
 • Adafruit Industries LLC
 • TinyCircuits
 • Pimoroni Ltd
 • OSEPP Electronics LTD
 • Alpenglow Industries
 • Dialog Semiconductor GmbH
 • THE TACTIGON
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • NTE Electronics, Inc
 • M5Stack Technology Co., Ltd.
 • Inolux
 • Analog Devices Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Kitronik Ltd.
thêm dữ liệu
Package:
 • Strip
 • Spool
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2711
2711
ELECTRO-FASHION, SWITCHED COIN C

2,44000 US$

152

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4290
4290
M5STICK-C PICO MINI IOT DEVELOPM

31,19000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4289
4289
M5STICK-C IOT DEVELOPMENT KIT WI

37,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2710
2710
ELECTRO-FASHION, TILT SWITCH

2,11000 US$

129

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2701
2701
ELECTRO-FASHION, SEWABLE COIN CE

1,52000 US$

648

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2740
2740
CONDUCTIVE HOOK & LOOP

6,60000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DEV-10275
DEV-10275
LILYPAD FTDI BASIC BREAKOUT - 5V

16,95000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2708
2708
ELECTRO-FASHION, PUSH BUTTON SWI

1,25000 US$

61

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
603
603
THREAD 316L THIN CONDUCTIVE 35'

4,50000 US$

1286

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3501
3501
ADAFRUIT GEMMA M0 - MINIATURE WE

9,95000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1222
1222
WEARABLE PLATFORM GEMMA V2 MINI

9,95000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
659
659
FLORA ELECTRONIC PLATFORM V3

14,95000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-HCRWATCH4Z
EVAL-HCRWATCH4Z
ADI STUDY WATCH FOR VSM SOLUTION

30,26114 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,26114 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1246
1246
FLORA LUX LIGHT SENSOR TSL2561

27,28704 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,28704 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1247
1247
FLORA ACCEL/COMPASS SENS LSM303

18,72408 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,72408 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1458
1458
FLORA SENSOR PACK WEARABLE

12,75464 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,75464 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2020
2020
FLORA ACCEL/GYRO/MAGN 9-DOF

8,64394 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,64394 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2716
2716
CONDUCTIVE FABRIC, RIPSTOP

15,78000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2470
2470
GEMMA MINI ARDUINO ATTYINY85 MCU

12,45200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,45200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3669
3669
EEONTEX STRETCHY VARIABLE RESIST

47,54891 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 47,54891 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail