9IC
Series:
 • Rescue
 • Q-Scout
 • ATV
 • MakerSpace
 • JetBot
 • Penguin
 • Mecanum
 • A-Cute
 • Arlo
 • Wild Thumper
 • Max:Bot
 • BUGGY
 • TinkerKit
 • uArm
 • Devastator
 • Laika
 • Scribbler
 • Airblock
 • Eddie
 • Starter IR
 • Boe-Bot
 • Bit:Bot
 • Romi
 • AVR ATmega
 • ROBOTIS
 • Turtle
 • Crazyflie 2.1
 • Rocky
 • ActivityBot
 • 3pi+
 • PING)))
 • Johny 5
 • mDrawBot
 • MU
 • mBot
 • Makeblock
 • Egg-Bot
 • Crazyflie 2.0
 • QUADROVER
 • AlphaBot2
 • Propeller
 • TJBot
 • HCR
 • Dragon Knight
 • BASIC Stamp
 • HICAT Livera
 • MES
 • RedBot
 • DYNAMIXEL
 • Basic
 • Odev
 • Ardumoto
 • Cherokey
 • Mirobot
 • BASIC Stamp 2
 • RPLIDAR
 • ELEV-8
 • CurieBot
 • SES V1
 • SES V2
 • Bit:Booster
 • MiniQ
 • micro:bot
 • Skeleton
 • STS-Pi
 • Vortex
 • Baron
 • :MOVE
 • MonsterBorg
 • PICAXE
 • Dobot Magician
 • Sparkfun Inventor Kit (SIK)
 • ArcBotics
 • DFRobotShop
 • Stellaris
 • Multiplo
 • Maker Essentials
 • 36769, First Robotics
 • ColdFire
 • PIC
 • MIKO3
 • Rover 5
 • MeArm
 • Raspirobot
 • DiddyBorg
 • Qoopers
 • YetiBorg
 • Stingray
 • Pirate
 • mBot Ranger
 • AlphaBot
 • SumoBot
 • Pixy
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • RobotShop
 • Global Specialties
 • Lynxmotion
 • Gearbox Labs
 • Microchip Technology
 • Parallax Inc.
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Digilent, Inc.
 • GHI Electronics, LLC
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Kitronik Ltd.
 • TDK InvenSense
 • Rotrics
 • NXP USA Inc.
 • Olimex LTD
 • Pi-Top
 • ROBOTIS
 • Lectrify
 • Adafruit Industries LLC
 • Pimoroni Ltd
 • Makeblock Co., LTD.
 • NexCOBOT CO., LTD.
 • OSEPP Electronics LTD
 • Molex
 • Terasic Inc.
 • RN CHIDAKASHI TECHNOLOGIES INC.
 • M5Stack Technology Co., Ltd.
 • TokyLabs
 • Otto DIY
 • Pi Supply
 • Arduino
 • Custom Computer Services Inc. (CCS)
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3216
3216
MINI ROUND ROBOT CHASSIS KIT

19,95000 US$

97

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3574
3574
BUMPER CAGE KIT FOR BALBOA

7,95000 US$

116

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3572
3572
BALBOA STABILITY CONVERSION KIT

7,95000 US$

112

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1418
1418
ZUMO CHASSIS KIT (NO MOTORS)

19,95000 US$

124

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3550
3550
ROBOT ARM KIT FOR ROMI

79,95000 US$

62

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4466
4466
OCTAGON BLUE PLASTIC CHASSIS 16X

9,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1410
1410
SUMO BLADE FOR ZUMO CHASSIS

2,95000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3519
3519
ROMI CHASSIS BASE PLATE - WHITE

7,95000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3510
3510
ROMI CHASSIS BASE PLATE - BLACK

7,95000 US$

83

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3560
3560
BLACK ROMI CHASSIS EXPN PLATE

4,75000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3514
3514
ROMI CHASSIS BASE PLATE - YELLOW

7,95000 US$

98

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3512
3512
ROMI CHASSIS BASE PLATE - RED

7,95000 US$

95

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3511
3511
ROMI CHASSIS BASE PLATE - PINK

7,95000 US$

86

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3541
3541
ROMI CHASSIS POWER DIST BOARD

12,74000 US$

64

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3551
3551
MICRO GRIPPER KIT W/POS FB SERVO

19,95000 US$

29

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3501
3501
ROMI CHASSIS KIT - PINK

29,95000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3502
3502
ROMI CHASSIS KIT - RED

29,95000 US$

31

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3500
3500
ROMI CHASSIS KIT - BLACK

29,95000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3506
3506
ROMI CHASSIS KIT - BLUE

29,95000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3573
3573
BALBOA CHASSIS W/STABILITY KIT

31,95000 US$

62

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail