9IC
Mfr:
  • Lectrify
  • Adafruit Industries LLC
  • Makeblock Co., LTD.
  • SparkFun Electronics
  • DFRobot
  • Kitronik Ltd.
  • Atlas Scientific
  • Seeed Technology Co., Ltd
thêm dữ liệu
Package:
  • Bag
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1150
1150
PERISTALTIC PUMP W/SILICON TUBE

24,95000 US$

81

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4661
4661
SILICONE TUBING FOR AIR PUMPS AN

2,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4700
4700
AIR PUMP AND VACUUM DC MOTOR - 4

6,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5079
5079
3 X 1U AND 2 X 1.25U CTRL SILICO

3,95000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5078
5078
4 X 1U AND 1 X 1.5U CAPS LOCK SI

3,95000 US$

33100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
50200
50200
WATER PUMP MOTOR - DC 12V/370-04

70,83600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 70,83600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail