9IC
Series:
 • 8420
 • QSLV-M
 • 8440
 • 5550
 • 5740
 • CPT
 • Daflex
 • 8560
 • WF
 • QI
 • SDL
 • RJS
 • EC
 • CXS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • TE Energy & Utilities
 • Daburn Electronics
 • Amphenol Times Microwave Systems
 • Gamma Electronics
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
5551
5551
Type: Tubing Length: 1.58' (482.60mm) Color: Black Series: 5550

952,57000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 952,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EC-1
EC-1
Type: End Cap Diameter: 0.46" ~ 0.82" (11.6mm ~ 20.9mm) Color: Black Series: EC

11,59000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5742
5742
Type: Tubing Length: 1.000' (304.80mm, 12.00") Color: Black Series: 5740

256,20000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 256,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8562
8562
COLD SHRINK 3/C CABLE BREAKOUT

148,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 148,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8565
8565
COLD SHRINK 3/C CABLE BREAKOUT

222,85000 US$

88

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 222,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8563
8563
COLD SHRINK 3/C CABLE BREAKOUT

80,27657 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 80,27657 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8564
8564
COLD SHRINK 3/C CABLE BREAKOUT

700,14940 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 700,14940 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail