9IC
Series:
 • Pixy2
 • Pocket Socket 2
 • Flexinol
 • PowerSwitch Tail II
 • K-TOR
 • TinyTiM
 • Yeelight SunFlower
 • Muscle Wire
 • FLIRC
 • MindWave Mobile 2
 • Chibitronics
 • CuBox-i/HummingBoard
 • JustBoom
 • Energenie
 • UNTZtrument!
 • Yeelight Blue
 • Original Pulse Sensor
 • Pixy
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • TinyCircuits
 • Global Specialties
 • Pimoroni Ltd
 • Makeblock Co., LTD.
 • OSEPP Electronics LTD
 • Parallax Inc.
 • APW Company
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Terasic Inc.
 • Vue-More Manufacturing
 • SolidRun LTD
 • TubeDepot
 • Apex Tool Group
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • 3M
 • Pi Supply
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2244
2244
FOAM MONITORING ELECTRODES

41,59088 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,59088 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1225
1225
WATCH KIT BLUE DISP 8X8 MATRIX

37,34176 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,34176 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1226
1226
WATCH KIT WHITE DISP 8X8 MATRIX

52,62059 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,62059 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3544
3544
MINIATURE DESKTOP FAN - 12V

164,97402 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 164,97402 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3064
3064
JST-PH2 EXT CBL 2PIN SWITCH 20"

2,95000 US$

164

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
423
423
FOOT SWITCH NO/NC RUBBER 2M CBL

7,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1093
1093
PULSE SENSOR AMPED

31,25000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2935
2935
POWER RELAY MODULE 4-OUTLET

37,08000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3539
3539
HYDRO DIPPING SHEETS 10PK A4

11,95000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2270
2270
TURN FLYWHL

57,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 689,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PB-4
PB-4
SOCKET PLATE FOR PB-505/PB-506

98,05000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 98,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
131
131
SNES CONTROLLER

4,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2504
2504
HAND-MOLDABLE PLASTIC - LOW TEMP

4,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4134
4134
THERMOCHROMIC PIGMENT - BLACK -

4,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4138
4138
THERMOCHROMIC PIGMENT - GREEN -

4,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4140
4140
THERMOCHROMIC PIGMENT - PINK - 1

4,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
519
519
CONDUCTIVE RUBBER CORD STRETCH

9,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1309
1309
ITO (INDIUM TIN OXIDE) COATED PE

9,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3698
3698
CHIBI CLIP

12,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail