9IC
Series:
 • eGaN
 • C/TCP-IP
 • Flora
 • C/OS-III
 • VCT
 • B.193
 • BASIC Stamp 2
 • LilyPad
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • O'Reilly Media
 • Recom Power
 • Macchina
 • RF Solutions
 • Raspberry Pi
 • Hal Leonard
 • ESPROS Photonics AG
 • Global Specialties
 • Microchip Technology
 • Parallax Inc.
 • Brady Corporation
 • Micrium Inc.
 • Gardner Bender
 • Digilent, Inc.
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Digi-Key Electronics
 • Fluke Electronics
 • Industrial Fiber Optics
 • Adafruit Industries LLC
 • Digi
 • Pimoroni Ltd
 • Infineon Technologies
 • TLG Publications
 • Würth Elektronik
 • TubeDepot
 • EPC
 • Pi Supply
 • McGraw-Hill Education
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Book
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
EKB-UCOS3-BOOK
EKB-UCOS3-BOOK
Type: Book Title: Micrium's uC/OS-III: The Real-Time Kernel Author(s): Jean J. Labrosse ISBN: 9781578201037

103,21000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ANALOGPRGBOOK
ANALOGPRGBOOK
ANALOG POCKET REFERENCE GUIDE

24,19000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3754
3754
Type: Book Title: The 3D Printing Handbook Author(s): Ben Redwood, Filemon Schffer, Brian Garret ISBN: 978-9082748505

29,07400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,07400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2560
2560
Type: Book Title: Make: The Annotated Build-It-Yourself Science Laboratory Author(s): Barrett, Raymond E, Windell Oskay ISBN: 978-1-4571-8689-9

44,91360 US$

390

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,91360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2603
2603
Type: Book Title: Exploring Arduino Author(s): Jeremy Blum

19,91640 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,91640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2112
2112
PRINZING LOCKOUT BOOKS 25/PK

42,29000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2103
2103
PRINZING SPANISH RTK BOOKLET 25/

44,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2101
2101
PRINZING RTK TRAINING BOOKLETS 2

44,79000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4024
4024
Type: Book Title: CircuitPython Author(s): Ruri Tobari

18,69000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1838
1838
Type: Book Title: Make:Getting Started With Adafruit Trinket Author(s): Mike Barela ISBN: 978-1-4571-8594-6

24,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BKX-K3XX-NXP170-P-P1
BKX-K3XX-NXP170-P-P1
Type: Book Title: The Real Time Kernel for the NXP LPC1700 Author(s): Jean J. labrosse, Freddy Torres ISBN: 978-0982337554

66,18800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 661,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30337A
30337A
IC PRODUCT SPEC DATA SHEET 16C74

31,86320 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,86320 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail