9IC
Mfr:
 • Recom Power
 • 机器人
 • 机器人商店
 • Macchina
 • ESPROS Photonics AG
 • TLG出版物
 • Lynxmotion
 • 南海
 • Pimoroni有限公司
 • Gardner Bender
 • NexCOBOT有限公司。
 • 股份有限公司Digilent。
 • Seeed科技有限公司
 • Kitronik有限公司。
 • 莫仕连接器
 • 量子集成
 • 艾沛克斯简介
 • Pi供应
 • 英飞凌科技
 • Breadware,股份有限公司。
 • 双子工业
 • 电路划线
 • OSEPP电子有限公司
 • 齿轮箱实验室
 • Lectrify
 • 特伦兹电子股份有限公司
 • 哈廷
 • 福禄克电子
 • 爱荷华州规模工程
 • 奥莱利媒体
 • 定制计算机服务股份有限公司(CCS)
 • 阿德伟诺
 • 模拟设备股份有限公司。
 • Dialog Semiconductor GmbH
 • 布雷迪公司
 • Pi顶部
 • TubeDepot
 • NTE电子公司
 • 微芯片技术
 • 海泰克
 • 恩智浦美国股份有限公司。
 • Hal Leonard
 • Parallax股份有限公司。
 • 意法半导体
 • Makeblock有限公司。
 • 乌多
 • 树莓派
 • 全球特色菜
 • Alpenglow Industries
 • 工业光纤
 • Terasic股份有限公司。
 • Atlas Scientific
 • Chip Quik股份有限公司。
 • MikroElektronika
 • Millclock
 • Micrium股份有限公司。
 • Vue-More Manufacturing
 • 麦格劳希尔教育
 • Inolux
 • APW公司
 • Bantam工具
 • 塔奇贡
 • DFRobot
 • Digi-Key套件(VA)
 • 有限公司M5Stack技术有限公司。
 • TDK InvenSense
 • Rotrics
 • 洋葱公司
 • Pololu公司
 • TinyCircuits
 • Cytron Technologies Sdn Bhd
 • 半导体
 • 射频解决方案
 • 德州仪器
 • GHI电子有限责任公司
 • 消失模铸造
 • 大众供应股份有限公司。
 • 数字
 • 阿达弗瑞工业有限责任公司
 • 红火龙果。
 • 300万
 • 粒子工业股份有限公司。
 • RN CHIDAKASHI TECHNOLOGIES INC。
 • Ham Radio Workbench播客
 • Digi-Key电子
 • Würth Elektronik
 • SparkFun电子
 • Olimex有限公司
 • TokyLabs
 • TE连接AMP连接器
 • Otto DIY
 • Seeed Studio的BeagleBoard
 • 阿信科技股份有限公司。
 • SolidRun有限公司
thêm dữ liệu
Package:
 • 纸袋
 • 散装
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
EKB-UCOS3-BOOK
EKB-UCOS3-BOOK
Type: Book Title: Micrium's uC/OS-III: The Real-Time Kernel Author(s): Jean J. Labrosse ISBN: 9781578201037

103,21000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
620
620
ALPHA CLOCK FIVE RED EMSL

38,52000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1291
1291
UZEBOX STARTER KIT - V1.0

174,63000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 174,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2306
2306
SOLAR POWERED SKULL LED PENDANT

55,75593 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,75593 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2244
2244
FOAM MONITORING ELECTRODES

41,59088 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,59088 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4430
4430
INDUCTIVE CHARGE KIT 5V 1.3A MAX

39,95000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3216
3216
MINI ROUND ROBOT CHASSIS KIT

19,95000 US$

97

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K110007
K110007
Kit Type: Starter Kit Utilized IC / Part: ATmega328P Interconnect System: Arduino R3 Shield

91,90083 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.102,80996 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3574
3574
BUMPER CAGE KIT FOR BALBOA

7,95000 US$

116

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
45180
45180
SX TECH TOOL KIT

65,12240 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 65,12240 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
45181
45181
SX TECH TOOL KIT NO POWER

230,40600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 230,40600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3572
3572
BALBOA STABILITY CONVERSION KIT

7,95000 US$

112

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
28022
28022
KIT DS2760 THERMOCOUPLE

236,93919 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 236,93919 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1418
1418
ZUMO CHASSIS KIT (NO MOTORS)

19,95000 US$

124

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3550
3550
ROBOT ARM KIT FOR ROMI

79,95000 US$

62

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4812
4812
ADAFRUIT MATRIX PORTAL STARTER K

69,95000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 69,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
240-064
240-064
STARTER KIT CHIPKIT 32BIT

119,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 119,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3588
3588
Kit Type: Starter Kit Utilized IC / Part: ATmega328P Interconnect System: Arduino R3 Shield

84,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 84,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KT1018
KT1018
TRUSS EXPERIMENT KIT

159,96000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 159,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2150
2150
VIBROBUG KIT, RED

10,03000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail