9IC
Mfr:
  • NTE Electronics, Inc
  • Adafruit Industries LLC
  • Remington Industries
  • Belden Inc.
  • SparkFun Electronics
  • CNC Tech
thêm dữ liệu
Package:
  • Spool
  • Bag
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8078
8078
Wire Gauge: 24 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyamide Jacket (Insulation) Diameter: 0.023" (0.58mm) Length - Approximate: 793.0' (242m) Ratings: MW 35-C HY

136,46000 US$

116

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 136,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8075
8075
Wire Gauge: 18 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyamide Jacket (Insulation) Diameter: 0.044" (1.12mm) Length - Approximate: 190.0' (58m) Ratings: MW 35-C HY

195,81000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 195,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8051
8051
Wire Gauge: 22 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyurethane (PU) Jacket (Insulation) Diameter: 0.027" (0.69mm) Length - Approximate: 254.0' (77m) Ratings: MW 28-C SL

77,30000 US$

113

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 77,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8049
8049
Wire Gauge: 18 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyurethane (PU) Jacket (Insulation) Diameter: 0.042" (1.07mm) Length - Approximate: 100.0' (30m) Ratings: MW 28-C SL

78,38000 US$

211

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 78,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8052
8052
Wire Gauge: 24 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyurethane (PU) Jacket (Insulation) Diameter: 0.022" (0.55mm) Length - Approximate: 404.0' (123m) Ratings: MW 28-C SL

78,71000 US$

273

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 78,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8050
8050
Wire Gauge: 20 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyurethane (PU) Jacket (Insulation) Diameter: 0.034" (0.86mm) Length - Approximate: 160.0' (49m) Ratings: MW 28-C SL

102,14000 US$

172

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8076
8076
Wire Gauge: 20 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyamide Jacket (Insulation) Diameter: 0.035" (0.89mm) Length - Approximate: 315.0' (96m) Ratings: MW 35-C HY

134,66000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 134,66000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8085
8085
Wire Gauge: 38 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyamide Jacket (Insulation) Diameter: 0.005" (0.13mm) Length - Approximate: 19300.0' (5883m) Ratings: MW 35-C HY

318,07000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 318,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8077
8077
Wire Gauge: 22 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyamide Jacket (Insulation) Diameter: 0.028" (0.71mm) Length - Approximate: 501.0' (153m) Ratings: MW 35-C HY

131,30000 US$

116

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 131,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8080
8080
Wire Gauge: 28 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Material: Polyamide Jacket (Insulation) Diameter: 0.015" (0.38mm) Length - Approximate: 1990.0' (607m) Ratings: MW 35-C HY

152,62000 US$

89

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 152,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3522
3522
Wire Gauge: 38 AWG Conductor Material: Copper, Annealed Bare Jacket (Insulation) Diameter: 0.004" (0.11mm) Length - Approximate: 37.5' (11.5m)

0,95000 US$

573

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail