9IC
Series:
 • B65695
 • ER9.5
 • PQ50/50
 • E16/8/5
 • EP20
 • E55/28/25
 • ETD39/20/13
 • ETD44/22/15
 • ER14.5
 • E32/16/9
 • RCH11.9/6/14/V
 • ELP22/6/16
 • RCH38.3/13.3/40/V
 • PCH70/13
 • RCH30/19.7/H
 • RCH21/10.5/25.4/V
 • E8.8/4/2
 • B65840
 • PM50/39
 • RCBP64/2.1
 • ETD49/25/16
 • P11/7
 • P7/4
 • EP10
 • RCBP64/2.9
 • EP13
 • EP17
 • PM114/93
 • RCH12/8/H
 • E6.3
 • E25/13/7
 • RCH26/16/H
 • ETD59/31/22
 • RCH48/23/H
 • RCH39.3/25/H
 • PM74/59
 • RCH29/11.3/33.2/V
 • PS30.5/10.2
 • RM4
 • E42/21/15
 • RM6
 • P22/13
 • RM5
 • RM8
 • RM7
 • E65/32/27
 • E40/16/13
 • RCH11.6/9.6/H
 • RCH25.7/13.2/30.5/V
 • P36/22
 • B66272
 • ETD34/17/11
 • E36/18/11
 • RCH20.4/13.3/H
 • RCBP47.8/1.7
 • B66348
 • PQ26/25
 • B65812
 • PM87/70
 • EFD20/10/7
 • B65814
 • PQ26/20
 • PQ40/40
 • PQ65/60
 • EFD30/15/9
 • E32/16/11
 • PQ32/20
 • PS9.4/3.5
 • P30/19
 • P9/5
 • B65804
 • PS25/8.9
 • E20/10/6
 • B65806
 • B65808
 • P41/25
 • PM62/49
 • RM14
 • RCH70.6/39.1/H
 • RM12
 • RM10
 • E30/15/7
 • EV15/9/7
 • ETD54/28/19
 • ELP18/4/10
 • EFD25/13/9
 • PQ35/35
 • P26/16
 • ETD29/16/10
 • RCH39.3/30/H
 • P14/8
 • B65542
 • B65820
 • RCBP40.4/20.5/1.1
 • E13/7/4
 • ELP32/6/20
 • E70/33/32
 • B65822
 • RCBP40.4/20.5/1.4
 • P18/11
 • EP7
 • RCH30/25/H
 • ER11/2.5/6
 • EFD15/8/5
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Lodestone Pacific
 • Ferroxcube
 • EPCOS - TDK Electronics
 • Fair-Rite Products Corp.
Package:
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
B65655B0009X000
B65655B0009X000
Accessory Type: Mounting Assembly For Use With/Related Products: P Supplier Device Package: P 18 x 11 Mounting Type: Surface Mount

5,79000 US$

67

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,79000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65687A2000X000
B65687A2000X000
Accessory Type: Mounting Assembly For Use With/Related Products: PM Supplier Device Package: PM 74 x 59 Mounting Type: Surface Mount

16,21000 US$

81

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,21000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65675B0005X000
B65675B0005X000
Accessory Type: Mounting Assembly For Use With/Related Products: P Supplier Device Package: P 26 x 16 Mounting Type: Surface Mount

5,40480 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,40480 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65647B1014T001
B65647B1014T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: PM Supplier Device Package: PM 50 x 39

8,04000 US$

53

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,04000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
9677142008
9677142008
Accessory Type: Bobbin (Coil Former) For Use With/Related Products: P Mounting Type: Surface Mount

1,07890 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,07890 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
CLI/P-RM8/ILP
CLI/P-RM8/ILP
Accessory Type: Clip For Use With/Related Products: RM Supplier Device Package: RM 8 Mounting Type: Surface Mount

0,32000 US$

6595

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,32000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65806D2005X000
B65806D2005X000
Accessory Type: Insulating Washer For Use With/Related Products: RM Supplier Device Package: RM 5 Mounting Type: Surface Mount

0,43000 US$

7211

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65936A0000T001
B65936A0000T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former) For Use With/Related Products: PS Supplier Device Package: PS 9 x 3.5 Mounting Type: Surface Mount

0,37830 US$

350

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37830 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
9643001165
9643001165
43 BOBBIN GROUND

0,83710 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,83710 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65808N1006D002
B65808N1006D002
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: RM Supplier Device Package: RM 6 Mounting Type: Surface Mount

1,59000 US$

1016

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,59000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65820W1008D001
B65820W1008D001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: RM Supplier Device Package: RM 7 Mounting Type: Surface Mount

1,80000 US$

2200

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,80000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65685B1016T001
B65685B1016T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: PM Supplier Device Package: PM 62 x 49 Mounting Type: Surface Mount

10,71000 US$

176

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,71000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65685A2000X000
B65685A2000X000
Accessory Type: Mounting Assembly For Use With/Related Products: PM Supplier Device Package: PM 62 x 49 Mounting Type: Surface Mount

8,69000 US$

213

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,69000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
9643001015
9643001015
43 BOBBIN GROUND

0,54520 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 431,79840 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B66368W1020T001
B66368W1020T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Horizontal For Use With/Related Products: ETD Supplier Device Package: ETD 49 x 25 x 16 Mounting Type: Surface Mount

3,37000 US$

176

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,37000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65612B0000T001
B65612B0000T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former) For Use With/Related Products: P Supplier Device Package: P 36 x 22 Mounting Type: Surface Mount

1,25000 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,25000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65808E1508T001
B65808E1508T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: RM Supplier Device Package: RM 6 Mounting Type: Surface Mount

1,71000 US$

762

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,71000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65888N1012D001
B65888N1012D001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: RM Supplier Device Package: RM 14 Mounting Type: Surface Mount

2,35000 US$

827

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,35000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B65884E0012D001
B65884E0012D001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Vertical For Use With/Related Products: PQ Supplier Device Package: PQ 40 x 40 Mounting Type: Surface Mount

2,66000 US$

259

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,66000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
B66366B1018T001
B66366B1018T001
Accessory Type: Bobbin (Coil Former), Horizontal For Use With/Related Products: ETD Supplier Device Package: ETD 44 x 22 x 15 Mounting Type: Surface Mount

2,66000 US$

82

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,66000 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail