9IC
Series:
 • SLI7
 • SLI15
 • A301-300
 • ODX-6000
 • A301-1K0
 • A301-600
 • NTS-400P
 • APSX
 • TS-1500
 • A301-100
 • INT
 • NTS-300
 • TS-1000
 • A300-300
 • TS-3000
 • TS-700
 • A300-1K0
 • A300-600
 • TS-200
 • OCS-260
 • A302-150
 • NTU-1200
 • TS-400
 • SLI50
 • ODS-750
 • PowerVerter
 • TN-1500
 • ODX-3000
 • TN-3000
 • A301-150
 • APS INT
 • ODS-1500
 • ISI-501
 • NTS-450
 • ODX-1300
 • A300-2K5
 • A300-1K7
 • A302-100
 • ODS-3000
 • NTS-750
 • NTS-250P
 • XP
 • A301-2K5
 • A301-1K7
 • NTS-1200
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Bel Power Solutions
 • Premium PSU
 • AIMS Power
 • Tycon Systems Inc.
 • MEAN WELL USA Inc.
 • Exeltech
 • Tripp Lite
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TS-700-148A
TS-700-148A
Type: Inverter Power - Output Continuous: 700 W Power - Output Surge: 1.4 kW Voltage - Input: 48VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

339,46000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 339,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-700-124A
TS-700-124A
Type: Inverter Power - Output Continuous: 700 W Power - Output Surge: 1.4 kW Voltage - Input: 24VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

339,46000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 339,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-1000-224B
TS-1000-224B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 1 kW Power - Output Surge: 2 kW Voltage - Input: 24VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

381,89000 US$

57

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 381,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-1000-124A
TS-1000-124A
Type: Inverter Power - Output Continuous: 1 kW Power - Output Surge: 2 kW Voltage - Input: 24VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

381,89000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 381,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A302-300-F3
A302-300-F3
Type: Inverter Power - Output Continuous: 300 W Power - Output Surge: 600 W Voltage - Input: 24VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

67,60625 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.081,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A301-600-B2
A301-600-B2
Type: Inverter Power - Output Continuous: 600 W Power - Output Surge: 1.2 kW Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

122,03750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 976,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A302-600-B2
A302-600-B2
Type: Inverter Power - Output Continuous: 600 W Power - Output Surge: 1.2 kW Voltage - Input: 24VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

122,03750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 976,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A301-1K0-B2
A301-1K0-B2
Type: Inverter Power - Output Continuous: 100 W Power - Output Surge: 1.2 kW Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

242,05750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 968,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ISI-501-248B
ISI-501-248B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 500 W Power - Output Surge: 1 kW Voltage - Input: 48VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

250,77833 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.504,66998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-1500-148A
TS-1500-148A
Type: Inverter Power - Output Continuous: 1.5 kW Power - Output Surge: 3 kW Voltage - Input: 48VDC Voltage - Output: 110VAC

453,08000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 453,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A301-150-B2
A301-150-B2
Type: Inverter Power - Output Continuous: 150 W Power - Output Surge: 300 W Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

51,11000 US$

54

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-3000-148A
TS-3000-148A
Type: Inverter Power - Output Continuous: 3 kW Power - Output Surge: 6 kW Voltage - Input: 48VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

973,91000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 973,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A301-100-F3
A301-100-F3
Type: Inverter Power - Output Continuous: 100 W Power - Output Surge: 200 W Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

48,54000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 48,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ISI-501-212B
ISI-501-212B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 450 W Power - Output Surge: 900 W Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

258,87000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 258,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-1500-248B
TS-1500-248B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 1.5 kW Power - Output Surge: 3 kW Voltage - Input: 48VDC Voltage - Output: 230VAC

514,61000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 514,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-1500-224B
TS-1500-224B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 1.5 kW Power - Output Surge: 3 kW Voltage - Input: 24VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

514,61000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 514,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-1500-212B
TS-1500-212B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 1.5 kW Power - Output Surge: 3 kW Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

514,61000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 514,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TN-1500-212B
TN-1500-212B
Type: Inverter, UPS Power - Output Continuous: 1.5 kW Power - Output Surge: 3 kW Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

615,55000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 615,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TN-1500-112A
TN-1500-112A
Type: Inverter, UPS Power - Output Continuous: 1.5 kW Power - Output Surge: 3 kW Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 110VAC Mounting Type: Surface Mount

615,55000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 615,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS-3000-212B
TS-3000-212B
Type: Inverter Power - Output Continuous: 3 kW Power - Output Surge: 6 kW Voltage - Input: 12VDC Voltage - Output: 230VAC Mounting Type: Surface Mount

861,39000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 861,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail