9IC
Series:
  • Scotch
Mfr:
  • 3M (TC)
  • 3M
  • Brady Corporation
Package:
  • Cardboard Box
  • Bulk
  • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TK1402
TK1402
Tape Type: Household Tape Included: 17002, 3051, 3903, 4658F, 6900, CM592, SJ3000, SJ3530, SJ3531 Quantity: Hooks (2), Rolls (3), Strips (49)

107,96686 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 107,96686 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail