9IC
Series:
 • Vectorbord Plugbord
 • Pomona
 • Micro Metal Gearmotors
Mfr:
 • SCS
 • Transforming Technologies
 • Desco
 • Bertech
 • Pomona Electronics
 • Aaronia AG
 • ACL Staticide Inc
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
810
810
GROUNDING KIT

27,93000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8507
8507
KIT FIELD SERVICE PORTABLE

208,85000 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.044,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8021
8021
WORKSTAT KIT BROWN TABLE/FLOOR

423,17000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 423,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8023
8023
WORKSTAT KIT GRAY TABLE/FLOOR

124,40600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 124,40600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8031
8031
MAT TABLE & FLOOR 3 LAYER COMBO

813,97800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 813,97800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8033
8033
WORKSTAT KIT GRAY TABLE BLACK FL

1.769,98520 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.769,98520 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8505
8505
KIT 8505 FIELD SERVICE LIGHT

101,22320 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,22320 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8030
8030
WORKSTATION KIT ESD GOLD 5PCS

67,49600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,49600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8034
8034
WORKSTAT KIT BLUE TABLE BLACK FL

286,17984 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 286,17984 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2200
2200
ANTI STATIC STARTER KIT

414,65392 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 414,65392 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3041
3041
KIT GROUNDING F/STATIC HARD LAM

183,81864 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 183,81864 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8405
8405
TEST KIT MOISTURE CALC CHLORIDE

438,43701 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 438,43701 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8502
8502
KIT STATIC DISSP FIELD SERVICE

90,86720 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 90,86720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
751
751
EOS/ESD AUDIT KIT

239,10203 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 239,10203 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
752
752
EOS/ESD AUDIT KIT

1.884,17370 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.884,17370 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail