9IC
Series:
 • #458
 • Covid-19
 • FSR400
 • 3382
 • Occupancy Solution Kit
 • D400
 • Sanitation Solution Kit
 • Zirconia
 • Whisker.IO
 • Whisker.Block
 • Cloudgate
 • SmartSolutions Starter Kit
 • EMS22
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advanced Thermal Solutions Inc.
 • Option NV
 • Littelfuse Inc.
 • Suco
 • Bourns Inc.
 • Parallax Inc.
 • Falcon
 • Terabee SAS
 • Atlas Scientific
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • PUI Audio, Inc.
 • Broadsens Corporation
 • Heraeus Nexensos USA
 • Digi-Key Kit (VA)
 • Monnit Corporation
 • Interlink Electronics
 • Banner Engineering Corporation
 • TDK InvenSense
 • Comus International
 • Intel RealSense
 • KEMET
 • Sensorcon
 • SeaHawk
 • Honeywell Aerospace
 • Digital Six Labs
 • TE Connectivity Measurement Specialties
 • Renesas Electronics America Inc
 • Broadcom Limited
 • TT Electronics/Optek Technology
 • SST Sensing Ltd.
thêm dữ liệu
Package:
 • Notebook
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
ADNB-2051
ADNB-2051
OPTICAL SENSOR WITH TRIMMED LENS

1.191,42200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.191,42200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
54-76247
54-76247
FSR DESIGN KIT

172,69000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 172,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SDAH02
SDAH02
KIT HUMIDITY TEMP SENSOR

43,75000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SDAH01
SDAH01
KIT HUMIDITY TEMP SENSOR

93,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 93,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HMC1055
HMC1055
KIT COMPASS SENSOR 3-AXIS

397,59400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 397,59400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-5032
ADNB-5032
OPT SENSOR BUNDLE W/TRIMMED LENS

1.490,24656 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.490,24656 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-2622
ADNB-2622
OPTICAL SENSOR WITH TRIMMED LENS

725,70530 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 725,70530 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-2032
ADNB-2032
OPTICAL SENSOR WITH TRIMMED LENS

1.490,48304 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.490,48304 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-3042
ADNB-3042
OPTICAL SENSOR WITH TRIMMED LENS

473,36218 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 473,36218 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-7051-EV
ADNB-7051-EV
OPT SENSOR BUNDLE SET FOR A7050

834,43976 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 834,43976 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-6011
ADNB-6011
LASER MOUSE SENS W/ROUND LENS

694,56469 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 694,56469 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-6002
ADNB-6002
OPT SENSOR BUNDLE W/TRIMMED LENS

523,53608 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 523,53608 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-6012
ADNB-6012
OPT SENSOR BUNDLE W/TRIMMED LENS

706,18506 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 706,18506 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADNB-6012-EV
ADNB-6012-EV
OPT SENS BUNDLE W/A-6010 TL CLIP

419,03314 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 419,03314 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SDAH01
SDAH01
KIT HUMIDITY TEMP SENSOR

93,75000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 93,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AM2301
AM2301
-

5,06254 US$

143

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,06254 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ZP13
ZP13
-

2,85702 US$

177

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85702 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D6T-44L-06
D6T-44L-06
-

23,92264 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,92264 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PMS5003
PMS5003
-

16,07998 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,07998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TBC25SYH
TBC25SYH
-

3,49111 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,49111 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail