9IC
Series:
 • Q-Zorb HF, Q-Zorb HP, RFLS, RFRET
 • EF
 • WE-SCFA
 • WE-SHC
 • WE-SECF
 • Variable Height Prototype
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Würth Elektronik
 • KEMET
 • Leader Tech Inc.
 • Harwin Inc.
 • TDK Corporation
 • Fotofab LLC
 • 3M
 • Laird Technologies EMI
 • 5G HUB
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Book
 • Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail