9IC
Series:
 • Proto-Advantage
 • 6000
 • 9000
 • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
Mfr:
 • Bantam Tools
 • Adafruit Industries LLC
 • Capital Advanced Technologies
 • Schmartboard, Inc.
 • Arshon Technology Inc.
 • Pulsar
 • Gearbox Labs
 • SparkFun Electronics
 • Chip Quik Inc.
 • NXP USA Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
591
591
Kit Type: Prototype Boards Perforated Specifications: Plated Through Hole (PTH) Quantity: 9 Pieces (3 Values - 3 Each)

34,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK-6000
MK-6000
Kit Type: Adapter, Breakout Boards Specifications: SMD to SIP Quantity: 46 Pieces (23 Values - 2 Each)

97,87000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 97,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail