9IC
Series:
 • Pro Audio
 • EVM-36GA Dust-Proof
 • Trimpot 3224 - Sealed
 • Trimpot 3313 - Sealed
 • Trimpot 3345 - Sealed
 • Pro Audio 3310
 • Trimpot 3386 - Sealed
 • PVS
 • Trimpot 3364 - Open Frame
 • Trimpot 3314 - Sealed
 • Trimpot 3296 - Sealed
 • Trimpot 3362 - Sealed
 • Trimpot 3006 - Sealed
 • Trimpot 3252 - Sealed
 • Trimpot 3329 - Sealed
 • Trimpot 3352 - Open Frame
 • Pro Audio PDA24
 • Trimpot 3223 - Sealed
 • EVN-D2A, EVN-D8A
 • Trimpot 3312 - Sealed
 • Trimpot
 • 96
 • PDB181-GTR, PDB182-GTRB & PDB183-GTR
 • Trimpot 3214 - Sealed
 • PDA24 & PDB241-GTR
 • Trimpot 3269 - Sealed
 • Trimpot 3266 - Sealed
 • Trimpot 3361 - Sealed
 • 82, 95
 • CB10, Citec
 • Trimpot 3339 - Sealed
 • Trimpot 3309 - Open Frame
 • 3549, Hybritron 3549
 • EVM
 • Pro Audio 53
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Panasonic Electronic Components
 • TE Connectivity Passive Product
 • CTS Electrocomponents
 • Bourns Inc.
Package:
 • Notebook
 • Box
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail