9IC
Series:
 • PicoLED
 • 656
 • RKS
 • Ecell
Mfr:
 • Würth Elektronik
 • Adafruit Industries LLC
 • SunLED
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Optilumen Inc
 • Parallax Inc.
 • Dialight
 • Rohm Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Book
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
150151
150151
Kit Type: LED Color: Amber, Blue, Green, Red, RGB (Red, Green, Blue), Yellow Mounting Type: Surface Mount, Through Hole

185,18000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 185,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
511-8001-KIT
511-8001-KIT
Kit Type: LED Color: Green, Orange, Red, Yellow Quantity: 65 Pieces (13 Values - 5 Each) Mounting Type: Through Hole

42,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
511-8003-KIT
511-8003-KIT
Kit Type: LED Color: Blue, Green, Red, White, Yellow Quantity: 70 Pieces (14 Values - 5 Each) Mounting Type: Surface Mount

39,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
511-8004-KIT
511-8004-KIT
Kit Type: LED Color: Green, Orange, Red, Yellow Quantity: 60 Pieces (12 Values - 5 Each) Mounting Type: Surface Mount

42,62000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4202
4202
Kit Type: LED Color: Blue, Green, Red, White, Yellow Quantity: 25 Pieces (5 Values - 5 Each) Mounting Type: Through Hole

2,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4204
4204
Kit Type: LED Color: Blue, Green, Red, White, Yellow Quantity: 25 Pieces (5 Values - 5 Each) Mounting Type: Through Hole

7,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
511-8007-KIT
511-8007-KIT
Kit Type: LED Color: Green, Orange, Red, RGB (Red, Green, Blue), Yellow Quantity: 50 Pieces (10 Values - 5 Each) Mounting Type: Surface Mount

686,22615 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 686,22615 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail