9IC
Series:
 • 74AUP
 • 74LVC
 • VIPower
 • Multiprotocol
 • 74V/74LX
 • FXL
 • Gecko
 • LVX
thêm dữ liệu
Mfr:
 • onsemi
 • Silicon Labs
 • Skyworks Solutions Inc.
 • Nordic Semiconductor ASA
 • STMicroelectronics
 • Diodes Incorporated
 • Analog Devices Inc.
 • Microchip Technology
 • Infineon Technologies
 • Advanced Linear Devices Inc.
 • WIMA
 • NXP USA Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Notebook
 • Book
 • Tape & Reel (TR)
 • Cardboard Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
SAMPLES-AUTOPMIC
SAMPLES-AUTOPMIC
Kit Type: High Side Driver Kit Contents: L4995K, L5150BN, L5300GJ, L99PM60J, L99PM62GXP, L5963D-L5963Q Mounting Type: Surface Mount

4,23000 US$

53

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK011IG#PBF
LTCK011IG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

25,73929 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.209,74658 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK012IG#PBF
LTCK012IG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

27,31255 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.283,68985 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK003CG#TRPBF
LTCK003CG#TRPBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

27,66250 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27.662,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK003CG#PBF
LTCK003CG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

27,22802 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.279,71671 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK004CG#PBF
LTCK004CG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

33,53987 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 905,57636 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK004CG#TRPBF
LTCK004CG#TRPBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

34,07500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34.075,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK003IG#PBF
LTCK003IG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

40,00075 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,00075 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK011CG#PBF
LTCK011CG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

28,55129 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,55129 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK012CG#PBF
LTCK012CG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

24,63811 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,63811 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK006CG#PBF
LTCK006CG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LTCK006IG#PBF
LTCK006IG#PBF
IC KIT MULTIPROTOCOL

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail