9IC
Series:
 • LC
 • Volition
 • XPress
 • PIT4
 • Crimplok
 • PIT6
 • Fibrlok
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Tempo Communications
 • Panduit Corp
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Banner Engineering Corporation
 • Belden Inc.
 • 3M
 • TREND Networks
 • Molex
 • Industrial Fiber Optics
thêm dữ liệu
Package:
 • Briefcase
 • Carrying Case
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1828867-2
1828867-2
CABLE LC 50/125 TEST KIT LC/ST

870,87600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 870,87600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1828868-1
1828868-1
CABLE LC 62.5/125 TEST KIT LC/SC

867,81288 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 867,81288 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1828868-2
1828868-2
CABLE LC 62.5/125 TEST KIT LC/ST

886,84488 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 886,84488 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1828868-3
1828868-3
CABLE LC 62.5/125 TEST KIT LC/LC

981,72032 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 981,72032 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1828869-2
1828869-2
CABLE LC SM TEST KIT LC/ST

929,10600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 929,10600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1828869-3
1828869-3
CABLE LC SM TEST KIT LC/LC

1.107,24760 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.107,24760 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail