9IC
Series:
 • SIDACtor
 • P6SMB
 • 5.0SMDJ
 • SMBJ
 • CD214B
 • SMAJ
 • SMDJ
 • Tel-Note
 • SMCJ
 • CD214A
 • 1.5SMC
 • CD214C, CD214L
 • SMLJ
thêm dữ liệu
Mfr:
 • onsemi
 • Littelfuse Inc.
 • Comchip Technology
 • STMicroelectronics
 • Diodes Incorporated
 • Micro Commercial Co
 • Bourns Inc.
 • Infineon Technologies
 • Semtech Corporation
 • Eaton - Electronics Division
thêm dữ liệu
Package:
 • Notebook
 • Book
 • Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
ESD5451N-2/TR
ESD5451N-2/TR
-

0,01640 US$

132450

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
0402ESDA-05N
0402ESDA-05N
极性:双向 反向截止电压(Vrwm):5V 钳位电压(Vc)@Ipp:50V

0,01260 US$

60

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01260 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ESD5451N
ESD5451N
-

0,00770 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00770 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BPESD0402-05ST
BPESD0402-05ST
极性:双向 反向截止电压(Vrwm):5V 钳位电压(Vc)@Ipp:40V

0,01440 US$

200

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01440 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
0603ESDA-05N
0603ESDA-05N
极性:双向 反向截止电压(Vrwm):5V 钳位电压(Vc)@Ipp:50V

0,00940 US$

440

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00940 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD3V3S1UB
PESD3V3S1UB
MSL=3

0,02427 US$

13120

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02427 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AIES12U020R2
AIES12U020R2
-

0,00740 US$

460

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00740 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD5V0S1BBN
PESD5V0S1BBN
极性:双向 反向截止电压(Vrwm):5V 击穿电压(VBR):6V 钳位电压(Vc)@Ipp:15V

0,01390 US$

140

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01390 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PSM712
PSM712
-

0,04570 US$

1847

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,04570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LESD5D5.0CT1G
LESD5D5.0CT1G
极性:双向 反向截止电压(Vrwm):5V 击穿电压(VBR):5.6V 钳位电压(Vc)@Ipp:18.6V

0,01270 US$

27998

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01270 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD15VS2UT
PESD15VS2UT
-

0,03160 US$

2998

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,03160 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD5V0S1BA
PESD5V0S1BA
-

0,02890 US$

4920

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02890 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PRTR5V0U2X
PRTR5V0U2X
-

0,02280 US$

267

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02280 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NUP1301
NUP1301
-

0,04599 US$

145400

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,04599 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD3V3L1BA
PESD3V3L1BA
-

0,01370 US$

2647

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01370 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ULCE0505A015FR
ULCE0505A015FR
钳位电压(Vc)@Ipp:100V

0,01657 US$

41240

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01657 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LESD5Z5.0CT1G
LESD5Z5.0CT1G
-

0,02090 US$

600

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02090 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD5V0L1BA
PESD5V0L1BA
-

0,02410 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02410 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPESD5451N
TPESD5451N
-

0,00620 US$

132

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00620 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PESD12VS2UT
PESD12VS2UT
-

0,03160 US$

900

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,03160 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail