9IC
Series:
 • MF-NSMF
 • JCASE, MINI
 • MICRO3
 • MICRO2
 • MINI 297
 • Multifuse, MF-USML
 • OMF63, OMF125, OMF250
 • FKS ATO, FK3 MAXI, MINI 297
 • TR5 IEC
 • FSF 5x20
 • MF-R, MF-RX, MF-SM
 • MCASE, MICRO2, MICRO3
 • Fusetron
 • 154
 • TR5 UL
 • 312
 • 313
 • ATO MINI
 • UMT 250, UMZ 250
 • MCASE
 • UMT-H
 • Low-Peak
 • FST
 • MAXI
 • MINI Smart Glow
 • MF-RX
 • LOW-PEAK LPJ
 • JCASE 895, MINI 891
 • GDC, MDL
 • RedBox
 • 251, 473
 • 214, 217, 311, ATO 257, SFE 307
 • 312, 313
 • CUBEFuse TCF
 • UMF 250 , UMK 250
 • MF-USMF
 • MST250, MSF250
 • SP, SPT
 • JCASE
 • GBC
 • Microfuse
 • PTS
 • JCASE, LP MINI 891, MINI
 • MICRO2, MICRO3
 • MRS
 • SinglFuse
 • 312, 313, 314, 326
 • SP, FST
 • SFE
 • MF-SM
 • AGW, AGX
 • LP MINI 891
 • 216
 • 217
 • LP MINI 891, MICRO2
 • 218
 • Multifuse PPTC, MF-LS, MF-LR, MF-SVS, MF-VS
 • AGA
 • AGC
 • LPMINI
 • PolyTron, PTR016V
 • MF-MSMF, MF-RHT, MF-SMHT
 • Multifuse, MF-NSML
 • 225, 229
 • TE5 UL
 • ATC
 • POLY-FUSE
 • AGX
 • 257, 297
 • MINI
 • 466
 • 940
 • 467
 • ATO 257, Maxi 299, Mini 297
 • AGC, SFE
 • AGX, GLH, MAS
 • ATM
 • ATO
 • Multifuse, MF-R
 • Fusetron FRN-R
thêm dữ liệu
Mfr:
 • NTE Electronics, Inc
 • Littelfuse Inc.
 • Schurter Inc.
 • Bourns Inc.
 • Eaton - Bussmann Electrical Division
 • Comus International
 • Eaton - Electronics Division
thêm dữ liệu
Package:
 • Plastic Box
 • Tray
 • Book
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Display Rack
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
MF-MSMFLAB
MF-MSMFLAB
Kit Type: PTC Resettable Current Rating (Amps): 0.1 ~ 2.5A Quantity: 40 Pieces (8 Values - 5 Each) Voltage Rating: 6 ~ 60VDC Mounting Type: Surface Mount

30,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 150,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF-NSMFLAB
MF-NSMFLAB
Kit Type: PTC Resettable Current Rating (Amps): 0.12 ~ 2A Quantity: 40 Pieces (8 Values - 5 Each) Voltage Rating: 6 ~ 30VDC Mounting Type: Surface Mount

30,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 150,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF-SMLAB
MF-SMLAB
Kit Type: PTC Resettable Current Rating (Amps): 0.3 ~ 2.6A Quantity: 45 Pieces (9 Values - 5 Each) Voltage Rating: 15 ~ 60VDC Mounting Type: Surface Mount

31,82000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF-RLAB-H
MF-RLAB-H
Kit Type: PTC Resettable Current Rating (Amps): 1.35 ~ 9A Quantity: 55 Pieces (11 Values - 5 Each) Voltage Rating: 30VDC Mounting Type: Through Hole

31,82000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40C
40C
FUSE KIT TELECOM

874,49000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 874,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
116
116
Current Rating (Amps): 0.2 ~ 6.3A Quantity: 180 Pieces (18 Values - 10 Each) Voltage Rating: 250VAC Mounting Type: Through Hole

96,00200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 96,00200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail