9IC
Series:
 • Cal Test
 • MIL-W-16878
 • 1551
 • 1550
 • GPT
 • GXL
 • THHN
 • 3051
 • 3050
thêm dữ liệu
Mfr:
 • NTE Electronics, Inc
 • Adafruit Industries LLC
 • Remington Industries
 • Alpha Wire
 • Cal Test Electronics
 • Belden Inc.
 • SparkFun Electronics
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Dispenser
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3175
3175
HOOK-UP 22AWG STRAND - 10 X 25FT

29,95000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3111
3111
HOOK-UP 22AWG STRAND - 6 X 25FT

19,95000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8824
8824
WIRE KIT 20AWG HOOK-UP 8523

439,30000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 439,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8816
8816
WIRE KIT 18AWG HOOK-UP 8522

290,55000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 290,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1311
1311
HOOK-UP 22AWG SOLID - 6 X 25FT

15,95000 US$

201

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail