9IC
Mfr:
  • TPI (Test Products Int)
  • Pomona Electronics
  • Eaton - Bussmann Electrical Division
  • Industrial Fiber Optics
Package:
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
5749-72
5749-72
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 72"

23,49000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5760
5760
ADAPTER KIT ACCESSORY SAMPLER

59,29000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5742
5742
ADAPTER KIT ACCESSORY COUPLER

11,39000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5749-36
5749-36
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 36"

24,19000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5740
5740
ADAPTER KIT ACCESSORY TNC FEMALE

24,89000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5734
5734
ADAPTER KIT ACCESSORY 'N' MALE

25,89000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5739
5739
ADAPTER KIT ACCESSORY BNC FEMALE

25,89000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5756
5756
ADAPTER KIT ACCESSORY UHF FEMALE

16,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 83,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5752
5752
ADAPTER KIT ACCESSORY UHF MALE

19,19000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 95,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5738
5738
ADAPTER KIT ACCESSORY 'N' FEMALE

20,39000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5749-60
5749-60
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 60"

23,09000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5749-48
5749-48
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 48"

23,09000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 115,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5749-24
5749-24
UNIVERSAL ADAPTER CABLE 24"

24,19000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 120,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail