9IC
Series:
 • PRC
 • AMPINNERGY
 • Han Q
 • 04
 • Impel 100144
 • Han 3A Hybrid
 • AC 162
 • Boltrack
 • MedLock
 • Metral
 • Airmax
 • FieldPower
 • STRADA Whisper
 • V
 • Sofix
 • 79916
 • SUNCLIX
 • Ha-Vis preLink
 • Solarlok
 • Elcon Mini
 • Airmax VS
 • Impel 203387
 • StrongHold
 • Han-InduNet
 • OCP
 • Perma-Seal
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Digiwave
 • Onanon
 • Macchina
 • Littelfuse Inc.
 • AVR Global Technologies, Inc
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • Powerlet
 • Phoenix Contact
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Banner Engineering Corporation
 • DFRobot
 • Tycon Systems Inc.
 • Adels-Contact
 • Adafruit Industries LLC
 • ElectronicMaster
 • Amphenol ICC (FCI)
 • Midcon Cables
 • Molex
 • Infineon Technologies
 • Powerex Inc.
 • Würth Elektronik
 • HARTING
 • Panduit Corp
 • Taoglas USA
 • Weidmüller
 • 3M
 • Panasonic Electric Works
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
GATELEADL500PB34602XPSA1
GATELEADL500PB34602XPSA1
Type: Line Contacts to Wire Number of Lines: 2 Cable Length - Unexposed: 1.64' (0.50m) 19.69"

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEADL500PB34701XPSA1
GATELEADL500PB34701XPSA1
Type: Power Contacts to Wire Number of Lines: 2 Cable Length - Unexposed: 1.64' (0.50m) 19.69"

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
12206
12206
Type: Socket Connector to Socket Connector (3) Number of Lines: 1, 3 Cable Length - Unexposed: 0.56' (0.17m) 6.69"

6,22525 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.245,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D-500-0458-2-613-120
D-500-0458-2-613-120
Type: Data Coupler, Bus to Bus Number of Lines: 1 Cable Length - Unexposed: 10.00' (3.05m) 120"

83,53560 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 417,67800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3029
3029
SEAL BEAM CONN

8,34635 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.669,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEAD28128HPSA1
GATELEAD28128HPSA1
ACCY GATE LEAD FOR MODULE

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEAD28489HPSA1
GATELEAD28489HPSA1
ACCY GATE LEAD FOR MODULE

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEAD30258HPSA1
GATELEAD30258HPSA1
ACCY GATE LEAD FOR MODULE

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEADL500G2K2XPSA1
GATELEADL500G2K2XPSA1
Type: Power Contacts to Wire Number of Lines: 2 Cable Length - Unexposed: 1.64' (0.50m) 19.69"

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEADL500PB20G1KXPSA1
GATELEADL500PB20G1KXPSA1
Type: Power Contacts to Wire Number of Lines: 2 Cable Length - Unexposed: 1.64' (0.50m) 19.69"

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2337275-1
2337275-1
CABLE CCJ CONN-R-TERM 2WIRE

19,26370 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9.631,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEAD1101255XPSA1
GATELEAD1101255XPSA1
ACCY GATE LEAD DISC

23,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEAD1101256XPSA1
GATELEAD1101256XPSA1
ACCY GATE LEAD DISC

23,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEAD14232XPSA1
GATELEAD14232XPSA1
ACCY GATE LEAD

23,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GATELEADL75005MPXPSA1
GATELEADL75005MPXPSA1
Type: Power Contacts to Wire Number of Lines: 2 Cable Length - Unexposed: 2.46' (0.75m) 29.5"

23,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D-500-0455-2-612-012
D-500-0455-2-612-012
D-500-0455-2-612-012

288,83500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.733,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D-500-0456-1-612-078
D-500-0456-1-612-078
Type: Data Coupler, Bus to Open Number of Lines: 2 Cable Length - Unexposed: 6.50' (1.98m) 78.0"

295,24333 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.771,45998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D-500-0457-2-612-012
D-500-0457-2-612-012
Type: Data Coupler, Bus to Open Number of Lines: 1 Cable Length - Unexposed: 1.00' (0.30m) 12.00"

318,42333 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.910,53998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D-500-0455-2-612-078
D-500-0455-2-612-078
Type: Data Coupler, Bus to Bus Number of Lines: 1 Cable Length - Unexposed: 6.50' (1.98m) 78.0"

348,75333 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.092,51998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
D-500-0455-1-612-012
D-500-0455-1-612-012
Type: Data Coupler, Bus to Bus Number of Lines: 1 Cable Length - Unexposed: 1.00' (0.30m) 12.00"

213,93375 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.711,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail