9IC
Series:
 • Flexi-Mate
 • LUMAWISE Endurance N
 • Nevalo
 • AC 162
 • 9159
 • TCON
 • Nector S
 • SlimSeal
 • Pico-EZmate
 • LIGHT-N-LOK
 • Mini CT
 • COMBICON PTF
 • TCOR
 • SSL1.2
 • SSL1.1
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Amphenol LTW
 • KYOCERA AVX
 • Phoenix Contact
 • TE Connectivity Passive Product
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • LED Lighting Inc
 • KSM Electronics Inc.
 • Molex
 • Adels-Contact
 • JKL Components Corp.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1-2058943-8
1-2058943-8
1st Connector: Socket, 4 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 9.874" (250.0mm) Series: Mini CT

0,36000 US$

1552

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1-2058943-7
1-2058943-7
1st Connector: Socket, 4 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 9.874" (250.0mm) Series: Mini CT

0,58000 US$

1504

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2181198-4
2181198-4
1st Connector: Outlet - Mini HVL LV-2 2nd Connector: Wire Leads Color: White Length: 96.0" (2.44m) Series: Nector S

8,36000 US$

192

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2106378-2
2106378-2
1st Connector: Plug, 2 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black Length: 4.00" (101.6mm) Series: SlimSeal

1,32000 US$

113

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2106378-3
2106378-3
1st Connector: Plug, 3 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black Length: 4.00" (101.6mm) Series: SlimSeal

1,54000 US$

1300

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2106378-4
2106378-4
1st Connector: Plug, 4 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black Length: 4.00" (101.6mm) Series: SlimSeal

1,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2106391-2
2106391-2
1st Connector: Socket, 2 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black Length: 4.00" (101.6mm) Series: SlimSeal

1,42000 US$

1135

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2106391-3
2106391-3
1st Connector: Socket, 3 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black Length: 4.00" (101.6mm) Series: SlimSeal

1,66000 US$

698

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2106391-4
2106391-4
1st Connector: Socket, 4 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black Length: 4.00" (101.6mm) Series: SlimSeal

1,93000 US$

1214

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1-2083081-1
1-2083081-1
1st Connector: 6-Way Switch Lead 2nd Connector: Wire Leads Color: White Length: 96.0" (2.44m) Series: Nector S

3,05000 US$

176

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058300-1
2058300-1
1st Connector: Blade and Receptacle, 2 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black, Red Length: 4.00" (101.6mm)

1,63860 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,18260 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058300-2
2058300-2
1st Connector: Blade and Receptacle, 4 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 4.00" (101.6mm)

1,66000 US$

1294

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1-2058300-1
1-2058300-1
1st Connector: Blade and Receptacle, 2 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black, Red Length: 4.00" (101.6mm)

0,80000 US$

4433

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058943-1
2058943-1
1st Connector: Socket, 2 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Black, Red Length: 6.25" (158.8mm) Series: Mini CT

0,66550 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,66550 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058943-4
2058943-4
1st Connector: Socket, 5 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 6.25" (158.8mm) Series: Mini CT

1,90000 US$

6589

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058943-3
2058943-3
1st Connector: Socket, 4 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 6.25" (158.8mm) Series: Mini CT

1,61980 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,61980 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2213362-4
2213362-4
1st Connector: Socket, 7 Position (4 Dimmable, 3 Power) 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 12.00" (304.8mm) Series: LUMAWISE Endurance N

8,06990 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,06990 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058943-5
2058943-5
1st Connector: Socket, 6 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 6.25" (158.8mm) Series: Mini CT

2,55000 US$

1494

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2058943-2
2058943-2
1st Connector: Socket, 3 Position 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 6.25" (158.8mm) Series: Mini CT

3,70000 US$

3525

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2213362-2
2213362-2
1st Connector: Socket, 7 Position (4 Dimmable, 3 Power) 2nd Connector: Wire Leads Color: Multiple, Individual Length: 12.00" (304.8mm) Series: LUMAWISE Endurance N

10,31900 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,31900 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail