9IC
Series:
 • 2200M
 • C232HD
 • USBmadeEZ-UART
 • TTL234X
 • US232R
 • US232B
 • RN
 • UC232R
 • RAL
 • C232HM
 • DIGITUS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • RATOC Systems, Inc.
 • FTDI, Future Technology Devices International Ltd
 • Connective Peripherals Pte Ltd
 • Adafruit Industries LLC
 • Digi
 • Omron Automation and Safety
 • Amphenol ICC (FCI)
 • Microchip Technology
 • Tripp Lite
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Phoenix Contact
 • Digilent, Inc.
 • Assmann WSW Components
 • 3M
 • Olimex LTD
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
CHIPI-X10
CHIPI-X10
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): D-Sub, 9 Pin Male Usage: USB to RS232 Length: 0.33' (100.00mm) Series: Chipi-X

18,28330 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,28330 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-234X-5V-WE
TTL-234X-5V-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 5V Length: 5.90' (1.80m) Series: TTL234X

20,25000 US$

957

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-234X-3V3
TTL-234X-3V3
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Rectangular Connector, Female Sockets, 6 pos, 0.1" Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: TTL234X

20,25000 US$

369

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-234X-3V3-WE
TTL-234X-3V3-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: TTL234X

20,25000 US$

195

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
UC232R-10
UC232R-10
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): D-Sub, 9 Pin Male Usage: USB to RS232 Length: 0.33' (100.00mm) Series: UC232R

16,64420 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,64420 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232RG-VIP-WE
TTL-232RG-VIP-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

27,61410 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,61410 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232RG-VSW3V3-WE
TTL-232RG-VSW3V3-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

27,74020 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,74020 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232R-3V3-AJ
TTL-232R-3V3-AJ
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Phone Plug, Stereo, 3.50mm (1/8") Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

23,32700 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,32700 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232R-3V3
TTL-232R-3V3
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Rectangular Connector, Female Sockets, 6 pos, 0.1" Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

27,74020 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,74020 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232R-5V-WE
TTL-232R-5V-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 5V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

28,37060 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,37060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232R-3V3-WE
TTL-232R-3V3-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

24,58790 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,58790 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232R-3V3-2MM
TTL-232R-3V3-2MM
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Rectangular Connector, Female Sockets, 8 pos (7 open), 2mm Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

30,77650 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,77650 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232R-RPI
TTL-232R-RPI
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Single Pole, 3 Female Sockets Usage: USB to UART, Raspberry Pi (RPi) Length: 3.28' (1.00m) Series: USBmadeEZ-UART

23,32700 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,32700 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232RG-VSW5V-WE
TTL-232RG-VSW5V-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 5V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

17,27460 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,27460 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232RG-VREG1V8-WE
TTL-232RG-VREG1V8-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 1.8V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

23,32700 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,32700 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TTL-232RG-VREG3V3-WE
TTL-232RG-VREG3V3-WE
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to TTL Serial 3.3V Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

25,53350 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,53350 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
USB-RS232-WE-1800-BT_3.3
USB-RS232-WE-1800-BT_3.3
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Cable, 6 Wire Leads Usage: USB to RS232 Length: 5.90' (1.80m) Series: USBmadeEZ-UART

33,41430 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,41430 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
US232R-100-BULK
US232R-100-BULK
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): D-Sub, 9 Pin Male Usage: USB to RS232 Length: 3.28' (1.00m) Series: US232R

30,38000 US$

4000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C232HM-DDHSL-0
C232HM-DDHSL-0
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Single Pole, 10 Female Sockets Usage: USB to MPSSE Length: 1.64' (500.00mm) Series: C232HM

41,38000 US$

1030

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C232HM-EDHSL-0
C232HM-EDHSL-0
Convert From (Adapter End): USB-A (USB TYPE-A), Plug Convert To (Adapter End): Single Pole, 10 Female Sockets Usage: USB to MPSSE Length: 1.64' (500.00mm) Series: C232HM

41,38000 US$

560

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail