9IC
Series:
 • 8MS8
 • 8M26
 • EyeMax
 • iPass 74547
 • Nano-Pitch I/O 100436
 • 8ES8
 • 74752
 • iPass 74546
 • 8G26
 • 10095572
 • Eye Speed SFPE
 • iPass+ 111040
 • DensiShield
 • Nano-Pitch I/O 100153
 • NearStack PCIe 216170
 • 6A44
 • Nano-Pitch I/O 206062
 • iPass+
 • 8ES4
 • HandyLink
 • Firefly Flyover ECUE
 • Nano-Pitch I/O 206061
 • 10112041
 • 10117771
 • Nano-Pitch I/O 202143
 • Nano-Pitch I/O 205058
 • AcceleRate ARC6
 • 73939
 • 111040
 • 88761
 • 8U
 • 111145
 • 74764
 • Lanelink 74595
 • Eye Speed EPLSP
 • PCI Express (PCIe)
 • 8KCE
 • Elcon Mini
 • 6A11
 • iPass 74573
 • 1422
 • 88757
 • 88755
 • 9Q
 • 9S
 • 100345
 • 100346
 • 68561
 • TDP Triad 74576
 • Q Pairs EQDP
 • C.wire
 • Nano-Pitch I/O 200226
 • 10117949
 • 8KXX
 • 8F68
 • zCD 201069
 • 205856
 • iPass 79536
 • 203366
 • 6A22
 • 10117950
 • Pactech Rapide
 • iPass 79576
 • iPass+ 111025
 • 6A24
 • NearStack PCIe 216070
 • SFPwire
 • 6A25
 • Laserwire
 • LaneLink
 • Quadwire
 • iPass+ 75577
 • 100038
 • Neutrino
 • 68586
 • 8N36
 • 100297
 • SATA3
 • iPass 74558
 • 10093084
 • iPass 74557
 • 8F36
 • 206566
 • AK-SATA
 • Paralight
 • Airmax VS
 • TDP Triad 79925
 • iPass+ HD 106415
 • iPass
 • 201591
 • Eye Speed HDLSP
 • 5602
 • 73929
 • QSFP-DD
 • Nano-Pitch I/O 202492
 • 68583
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Onanon
 • JAE Electronics
 • Amphenol Cables on Demand
 • Formerica Optoelectronics Inc.
 • Intel Silicon Photonics
 • CNC Tech
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Pactech Rapide
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Yamaichi Electronics
 • Pactech
 • Amphenol ICC (FCI)
 • Molex
 • Foxconn OE Technologies Singapore Pte. LTD
 • Samtec Inc.
 • Tripp Lite
 • Finisar Corporation
 • Panduit Corp
 • Broadcom Limited
 • U-Reach Data Solutions, Inc
 • ATGBICS
 • Belden Inc.
 • Assmann WSW Components
 • 3M
 • Micro Connectors, Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2304883-1
2304883-1
Gender: Male to Male Length: 0.820' (250.00mm, 9.843") Color: Black, Red

5,48850 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,48850 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2304886-1
2304886-1
Gender: Male to Male Length: 0.820' (250.00mm, 9.843") Color: Black

5,67050 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,67050 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2053638-1
2053638-1
Cable Connectors: QSFP+ Gender: Male to Male Length: 3.28' (1.00m) Color: Black

107,34000 US$

31

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 107,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2053638-3
2053638-3
Cable Connectors: QSFP+ Gender: Male to Male Length: 9.84' (3.00m) Color: Black

83,84000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 83,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TAS-A1EH8-XAQ05
TAS-A1EH8-XAQ05
Cable Connectors: SFP28 Gender: Male to Male Length: 16.40' (5.00m) Color: Blue

224,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 672,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TAS-A1EH8-XAQ10
TAS-A1EH8-XAQ10
Cable Connectors: SFP28 Gender: Male to Male Length: 32.81' (10.00m) Color: Blue

234,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 234,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
74576-0003
74576-0003
1X PCIE CABLE ASSEMBLY 3M

29,48000 US$

3703

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TQS-Q1LH8-XCA10
TQS-Q1LH8-XCA10
Cable Connectors: QSFP+ Gender: Male to Male Length: 32.81' (10.00m) Color: Blue

263,25000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 263,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TQS-Q14H8-XCQ03
TQS-Q14H8-XCQ03
Cable Connectors: QSFP28 Gender: Male to Male Length: 9.84' (3.00m) Color: Blue

813,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 813,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TQS-Q14H8-XCQ05
TQS-Q14H8-XCQ05
Cable Connectors: QSFP28 Gender: Male to Male Length: 16.40' (5.00m) Color: Blue

825,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 825,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TQS-Q14H8-XCQ10
TQS-Q14H8-XCQ10
Cable Connectors: QSFP28 Gender: Male to Male Length: 32.81' (10.00m) Color: Blue

855,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 855,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10112041-2010LF
10112041-2010LF
Cable Connectors: miniSAS HD 4x Gender: Male to Male Length: 3.28' (1.00m) Color: Black

90,13130 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 90,13130 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10112041-2030LF
10112041-2030LF
Cable Connectors: miniSAS HD 4x Gender: Male to Male Length: 9.84' (3.00m) Color: Black

76,96150 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,96150 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10112041-3050LF
10112041-3050LF
Cable Connectors: miniSAS HD 4x Gender: Male to Male Length: 16.40' (5.00m) Color: Black

61,57970 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 61,57970 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10117771-3010LF
10117771-3010LF
Cable Connectors: miniSAS HD 4x, miniSAS Gender: Male to Male Length: 3.28' (1.00m) Color: Black

80,50152 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 80,50152 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10112359-2010LF
10112359-2010LF
Cable Connectors: miniSAS HD 8x Gender: Male to Male Length: 3.28' (1.00m) Color: Black

189,14100 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 189,14100 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10112359-2030LF
10112359-2030LF
Cable Connectors: miniSAS HD 8x Gender: Male to Male Length: 9.84' (3.00m) Color: Black

170,75032 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 170,75032 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10117949-2020LF
10117949-2020LF
Cable Connectors: miniSAS HD 4x Gender: Male to Male Length: 6.56' (2.00m) Color: Black

96,01898 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 96,01898 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10117771-3030LF
10117771-3030LF
Cable Connectors: miniSAS HD 4x, miniSAS Gender: Male to Male Length: 9.84' (3.00m) Color: Black

94,50000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 94,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF-SFPOPTIKIT-001
SF-SFPOPTIKIT-001
SFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE KIT 1M

247,90000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 247,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail