9IC
Mfr:
 • KFI Seating
 • IndustrialSupplies.com
 • Wisconsin Bench Mfg
 • National Public Seating
 • Eurotech
 • Interion By Global Industrial
 • Seville Classics
 • Global Industrial
 • Industrial Seating
 • Flash Furniture
 • BioFit
 • Boss
 • Sunex Tools
 • ShopSol
 • OFM
 • Offices To Go
 • Safco
 • Premier Hospitality Furniture
 • Global Furniture Group
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
242119
242119
Style: Ergonomic Chair Base Type: 5-Star Caster Base Seat Height: 18.75" ~ 22.25" Seat Type: Upholstered, Fabric Material - Frame: Plastic Color: Black

275,19000 US$

205

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 275,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
744150
744150
ADJUSTABLE T-ARMS, PAIR

98,11000 US$

982

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 98,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2243##
2243##
DRAFTING STOOL KIT W/ 10" GAS CY

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail