9IC
Mfr:
 • Pac Strapping
 • Bulman Products
 • IndustrialSupplies.com
 • Brookside Design
 • Goodwrappers
 • National Marker Company
 • The Packaging Wholesalers
 • J.C Parry & Sons Co. Inc
 • Ship-Lite
 • Box Partners
 • Adam Equipment
 • Tyvek
 • Brecknell
 • Fill-Air
 • Vestil
 • Reynolon
 • Ancra International
 • Tech Pack
 • Air-Fill
 • Allway Tools
 • Health O Meter
 • Western Plastics
 • Detecto
 • Elkay Plastics Company
 • Rd Plastics Company Inc
 • Optima
 • Encore Packaging
 • Escali
 • Bobrick
 • Global Industrial
 • HOT SHOT
 • American International Electric
 • Bluff Manufacturing
 • Ice-Brix
 • Re-Freez-R-Brix
 • Versa-Pak
 • Pelouze
 • Tape Printers Inc
 • Decker Tape Products
 • Harpster of Philipsburg
 • Motorola
 • Instapak Quick
 • Aigner
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
242165
242165
DIGITAL PLATFORM SCALE 440 X 0.1

430,54000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 430,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
423014
423014
HEAVY-DUTY GAYLORD LIDS, 41-1/4X

57,72000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 288,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
242166
242166
DIGITAL PLATFORM SCALE 75 X 0.02

549,65000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 549,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
242168
242168
DIGITAL PLATFORM SCALE 330 X 0.1

568,37000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 568,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
242170
242170
DIGITAL BENCH SCALE 660LB X 0.2L

609,53000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 609,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
242162
242162
DIGITAL PLATFORM SCALE 75 X 0.02

379,55000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 379,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
242163
242163
DIGITAL PLATFORM SCALE 165 X 0.0

388,23000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 388,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
242164
242164
DIGITAL PLATFORM SCALE 330 X 0.1

411,87000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 411,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B39710
B39710
Type: Regular Slotted Boxes Size / Dimension: 20" x 10" x 12" Color: Kraft

3,56000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 89,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
662##
662##
6X6X2" CARDBOARD CORRUGATED BOXE

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
STC128
STC128
3.1 MIL OPENEND STATIC SHIELDING

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS1013
DS1013
3.6 MIL MOISTURE BARRIER BAG, 24

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SP3232
SP3232
32"X32" KRAFT CORRUGATED SHEETS

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B16
B16
POLY BAGS W/WRITE-ON LABEL, RESE

--

104

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BTS110
BTS110
MOISTURE ANALYZER 110G X 0.01G 3

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7923
7923
SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 792

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7161##
7161##
METRO WALL MOUNT LOCKING MAILBOX

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PC120
PC120
2 MIL PALLET COVERS, 68X65X82",

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PC112
PC112
2 MIL PALLET COVERS, 54"X44"X72"

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PC511
PC511
2 MIL PALLET COVERS, 42"X42"X72"

--

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail