9IC
Series:
 • Premo-Flex LVDS 15021
 • Premo-Flex 15020
 • 152FB
 • FJ
 • Premo-Flex 15167
 • Premo-Flex 15266
 • FJH
 • Premo-Flex 15166
 • Premo-Flex LVDS 15023
 • Premo-Flex LVDS 15022
 • Premo-Flex 21020
 • Premo-Flex 98267
 • Premo-Flex 98266
 • Premo-Flex 98268
 • 150
 • 151
 • 152
 • Premo-Flex 21049
 • CAU018
 • 154
 • sml
 • EA uniTFTs
 • 28156
 • 25002
 • 25001
 • Premo-Flex 15268
 • Premo-Flex 15168
 • Premo-Flex 15267
 • Premo-Flex 15366
 • WR-FFC
 • Premo-Flex 21039
 • 154YS
 • CIN::APSE
 • 28100
 • 26001
 • Premo-Flex 15039
 • Premo-Flex 15016
 • Premo-Flex 15015
 • Premo-Flex 15014
 • DIY HDMI
 • Premo-Flex 15018
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Sumida America Components Inc.
 • Display Visions
 • Adafruit Industries LLC
 • Nicomatic
 • Yamaichi Electronics
 • CNC Tech
 • Cinch Connectivity Solutions
 • Amphenol ICC (FCI)
 • Molex
 • Samtec Inc.
 • Würth Elektronik
 • Parlex USA LLC
 • TE Connectivity
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Aries Electronics
 • Assmann WSW Components
 • Adam Tech
 • SparkFun Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1-1474654-2
1-1474654-2
Cable Type: Flexstrip Number of Conductors: 16 Pitch: 0.100" (2.54mm) Length: 2.000" (50.80mm)

2,20110 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,20110 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
687610050002
687610050002
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 10 Pitch: 0.020" (0.50mm) Length: 1.970" (50.04mm) Length - Exposed Ends: 0.157" (4.00mm) Series: WR-FFC

3,19000 US$

1499

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
687610200002
687610200002
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 10 Pitch: 0.020" (0.50mm) Length: 7.874" (200.00mm) Length - Exposed Ends: 0.157" (4.00mm) Series: WR-FFC

3,19000 US$

604

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
687708050002
687708050002
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 8 Pitch: 0.020" (0.50mm) Length: 1.970" (50.04mm) Length - Exposed Ends: 0.157" (4.00mm) Series: WR-FFC

3,19000 US$

433

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7-6437144-0
7-6437144-0
Cable Type: Flexstrip Number of Conductors: 6 Pitch: 0.100" (2.54mm) Length: 3.000" (76.20mm) Length - Exposed Ends: 0.125" (3.18mm)

2,24080 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,24080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
687720200002
687720200002
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 20 Pitch: 0.020" (0.50mm) Length: 7.874" (200.00mm) Length - Exposed Ends: 0.157" (4.00mm) Series: WR-FFC

3,19000 US$

138

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3560
3560
Cable Type: Ribbon Length: 3.937" (100.00mm) Series: DIY HDMI

1,14484 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,14484 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3563
3563
Cable Type: Ribbon Length: 19.7" (500.0mm) Series: DIY HDMI

3,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
21020-0253
21020-0253
PREMOFLEX 05MM LGT 76 TYPE A 24C

1,89000 US$

158

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3564
3564
Cable Type: Ribbon Length: 39.4" (1000.0mm) Series: DIY HDMI

9,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3561
3561
Cable Type: Ribbon Length: 7.874" (200.00mm) Series: DIY HDMI

0,11685 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11685 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
686708050001
686708050001
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 8 Pitch: 0.039" (1.00mm) Length: 1.970" (50.04mm) Length - Exposed Ends: 0.197" (5.00mm) Series: WR-FFC

3,19000 US$

480

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1-1474654-1
1-1474654-1
Cable Type: Flexstrip Number of Conductors: 12 Pitch: 0.100" (2.54mm) Length: 2.000" (50.80mm)

1,39000 US$

10644

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3-1474654-2
3-1474654-2
Cable Type: Flexstrip Number of Conductors: 7 Pitch: 0.100" (2.54mm) Length: 1.500" (38.10mm) Length - Exposed Ends: 0.125" (3.18mm)

1,74440 US$

1823

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.722,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3562
3562
Cable Type: Ribbon Length: 11.8" (300.0mm) Series: DIY HDMI

2,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FJH-15-R-02.00-4
FJH-15-R-02.00-4
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 15 Pitch: 0.020" (0.50mm) Length: 2.000" (50.80mm) Length - Exposed Ends: 0.157" (4.00mm) Series: FJH

2,83000 US$

581

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FJ-10-D-02.00-4
FJ-10-D-02.00-4
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 10 Pitch: 0.039" (1.00mm) Length: 2.000" (50.80mm) Length - Exposed Ends: 0.157" (4.00mm) Series: FJ

3,16000 US$

211

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7-6437131-4
7-6437131-4
Cable Type: Flexstrip Number of Conductors: 7 Pitch: 0.050" (1.27mm) Length: 2.000" (50.80mm) Length - Exposed Ends: 0.125" (3.18mm)

1,29530 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,29530 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2-6437146-7
2-6437146-7
Cable Type: Flexstrip Number of Conductors: 16 Pitch: 0.100" (2.54mm) Length: 5.500" (139.70mm) Length - Exposed Ends: 0.125" (3.18mm)

4,39000 US$

379

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.195,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4230
4230
Cable Type: FFC, FPC Number of Conductors: 26 Pitch: 0.020" (0.50mm) Length: 9.843" (250.00mm)

1,50000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail